Som nattarbete räknas arbete som utförs under någon del av tidsperioden mellan klockan 01:00 och 05:00. Arbetet behöver alltså inte pågå under hela den tidsperioden för att räknas som nattarbete. Under en 24 timmars period som innehåller nattarbete får arbetstiden inte överstiga 10 timmar. För att få arbeta under natten ska arbetsdagen föregås av en godkänd vila enligt kör- och vilotidsregelverket.