När och hur behöver jag ta veckovila?

En normal veckovila ska vara minst 45 sammanhängande timmar och en reducerad veckovila måste vara minst 24 sammanhängande timmar. Under två kalenderveckor ska du ta minst två normala veckovilor eller en normal och en reducerad veckovila. Det får inte gå mer än sex 24-timmarsperioder från slutet av en veckovila till början på nästa veckovila.

En reducerad veckovila ska kompenseras genom att minskningen tas ut som en sammanhängande vila, i samband med en viloperiod på minst 9 timmar. Kompensationen ska vara genomförd före utgången av den tredje veckan efter veckan då den reducerade veckovilan togs.