När och hur behöver jag ta dygnsvila?

En normal dygnsvila ska vara minst 11 sammanhängande timmar. Den ska rymmas inom 24 timmar från det att arbetsdagen börjar.

Alternativt kan den normala dygnsvilan delas i två perioder. Den första perioden måste vara minst 3 timmar, och den kan du placera fritt under arbetspasset. Den sista perioden ska vara minst 9 timmar som avslutning på arbetsdagen. Den andra perioden ska vara minst 9 timmar och ska tas ut direkt efter avslutad arbetsdag och inom 24 timmar. Summan av en delad dygnsvila ska vara minst 12 timmar. Du får också välja att reducera dygnsvilan från 11 till som minst 9 timmar, som mest tre gånger mellan två veckovilor.