Hur länge får jag köra?

Du får köra 4 timmar och 30 minuter. Sedan ska du ta en rast.

Den dagliga körtiden får vara högst 9 timmar. Du får förlänga den till 10 timmar två gånger per kalendervecka.

Maximal körtid per vecka är 56 timmar. Under två på varandra följande veckor får körtiden vara maximalt 90 timmar.

Tänk på att du omfattas av vägarbetstidslagen också. Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan. Utöver den ordinarie arbetstiden får 200 övertids- eller mertidstimmar tas ut under ett kalenderår. Arbetstiden får i genomsnitt vara högst 48 timmar per vecka under en period på 4 månader. Den sammanlagda arbetstiden får inte överstiga 60 timmar under någon enskild vecka.

Information om vägarbetstid