Färdskrivarkort

Här hittar du information om färdskrivarkort.

Det finns fyra typer av färdskrivarkort:

  • Förarkort används av förare och placeras i färdskrivaren som registrerar kör- och vilotider på kortet, för att transportföretagen och kontrollmyndighet (i Sverige Polismyndigheten) ska kunna se att förarna följer kör- och vilotidsreglerna. Kortet är personligt och giltigt i fem år.
  • Företagskort används av företag för att kopiera kör och vilotidsdata och för att låsa färdskrivaren till företaget för att hindra obehörig åtkomst till informationen som registreras. Kortet är giltigt i fem år.
  • Kontrollkort används av kontrollmyndigheter för att kunna kopiera information som finns i färdskrivaren och på förarkortet. Kortet är giltigt i fem år.
  • Verkstadskort används av ackrediterade verkstäder för att kunna reparera eller besiktiga färdskrivaren. Kortet är giltigt i ett år.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!