Hantering av digital färdskrivare

På den här sidan finns information om hanteringen av den digitala färdskrivaren. Informationen är inte heltäckande, läs mer om vad ni som förare eller transportföretag förväntas känna till i de regler om kör- och vilotider som finns.

Det är ett gemensamt ansvar hos förare och transportföretaget att den digitala färdskrivaren fungerar och hanteras på rätt sätt. Den digitala färdskrivaren, som registrerar och sparar kör- och vilotider i färdskrivaren och på förarens förarkort, finns i fordon som tagits i bruk efter den 1 maj 2006. 

Innan användning av digital färdskrivare

 • Transportföretaget och du som förare ska se till att det finns tillräckligt med utskriftspapper för färdskrivaren i fordonet.
 • Om du som förare har framför fordon med analog färdskrivare innevarande dag eller de föregående 28 dagarna, ska alla diagramblad från dessa dagar tas med.
 • Innan körningen börjar ska du som förare göra följande:
  • Kontrollera att färdskrivaren är besiktigad och fungerar på ett korrekt sätt.
  • Sätta in ditt förarkort i kortplats 1.
  • Mata in landet där din arbetsdag påbörjas.
  • Mata in eventuella tidigare aktiviteter under arbetsdagen manuellt i färdskrivaren. Om du har framfört ett fordon med analog färdskrivare tidigare under arbetsdagen behöver den manuella inmatningen bara sträcka sig till när diagrambladet har slutat användas.

Under arbetsdagen

 • Du ska aktivt välja rätt aktivitet när du inte kör (annat arbete, tillgänglighet och vila) så att de registreras i färdskrivaren och på förarkortet.
 • Om du byter fordon eller av någon anledning tar ut förarkortet ur färdskrivaren och sedan använder det igen under samma arbetsdag ska du göra en manuell inmatning för den mellanliggande tiden. Det ska göras för att all din arbetstid ska kunna följas upp av din arbetsgivare eller vid en kontroll. Observera att du bara får ta ut förarkortet om det inte är möjligt att ha kvar det i färdskrivaren, exempelvis vid fordonsbyte, om någon annan ska använda fordonet eller när du påbörjar en dygns- eller veckovila.
 • När arbetsdagen är slut ska du mata in landet där du slutar din körning.

Efter användning av digital färdskrivare

 • Kom ihåg att du som förare vid kontroll ska kunna visa upp information om dina aktiviteter som omfattas av reglerna om kör- och vilotider innevarande dag och de föregående 28 kalenderdagarna. Läs mer om förarens ansvar.
 • Transportföretaget har ansvar att kopiera uppgifterna från förarkortet och färdskrivaren inom rätt tid (du som förare kan begära att få kopior av uppgifterna som överförts från förarkortet). Läs mer om transportföretagets ansvar.

Färja/tåg och multibemanning

 • Om du i samband med en vila åker färja eller tåg bör symbolen för färja/tåg väljas i färdskrivaren i samband med den vila som avbryts.
 • Om du är medförare vid multibemanning ska ditt förarkort sitta i kortfack 2.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!