Fordon i yrkesmässig trafik

En tillståndshavare är skyldig att anmäla de fordon som ska användas i trafiken med registreringsnummer till Transportstyrelsen, som har en särskild blankett och e-tjänst för detta.

Anmälan

En buss som anmäls ska vara lämplighetsbesiktad för den avsedda användningen.

Om trafiken utökas med fler fordon ska tillståndshavaren styrka sina ekonomiska resurser. Vid utökning av verksamheten prövar Transportstyrelsen tillståndshavarens lämplighet på nytt.

Avanmälan

Anmälda fordon, som inte längre ska användas i den yrkesmässiga trafiken, ska avanmälas.