Undantag från krav på yrkeskompetensbevis

Lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens reglerar undantag då förare av vissa fordon inte behöver ha yrkeskompetensbevis.

Tillfälligt undantag gällande förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbeviset

Den 6 mars 2021 trädde en ny tillfällig EU-förordning (EU) 2021/267 i kraft som innebär att giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som gick ut mellan den 1 september 2020 till och med den 30 juni 2021 förlängs med tio månader.

Följande gäller

De yrkeskompetensbevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021 har en förlängd giltighetstid på 16 månader.

De yrkeskompetensbevis som förfaller enligt datumet på beviset under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2021 förlängs med 10 månader. Se EU-beslut 2021/1356 

Frågor och svar med anledning av nya svenska undantag

Ett yrkeskompetensbevis vars giltighetsdatum gick ut före den 1 september 2020 fick en förlängd giltighetstid på 13 månader. Gick ditt bevis ut t.ex. den 31 augusti 2020 gäller det fram tills den 30 september 2021.

Ja, ditt yrkeskompetensbevis förlängs med 16 månader från bevisets sista giltighetsdatum.

Ja, ditt yrkeskompetensbevis förlängs med 10 månader från bevisets sista giltighetsdatum.

Ja, men om ditt bevis har sista giltighetsdatum under perioden 1 juli – 31 december 2021 behöver du eventuellt visa kommissionens beslut.

Undantag från krav på yrkeskompetensbevis

Lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens ska inte tillämpas på förare av fordon

 1. vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen,
 2. som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller räddningstjänsten,
 3. som används inom ambulanssjukvården,
 4. som utför gods- eller persontransporter inom det civila försvaret,
 5. som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll,
 6. som är nya eller ombyggda och ännu inte tagits i drift i transportverksamhet,
 7. som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser,
 8. som används vid övningskörning eller körprov enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis, under förutsättning att fordonet inte samtidigt används för en kommersiell gods- eller person- transport,
 9. som inom ramen för arbetsplatsförlagt lärande används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller träning för yrkeskompetensbevis, under förutsättning att körningen står under uppsikt av någon som
  a) innehar yrkeskompetensbevis för det fordon som framförs, eller
  b) är trafiklärare för det fordon som framförs och innehar körkortsbehörighet för fordonet,
 10. som inte används för en kommersiell gods- eller persontransport,
 11. som används för att transportera material eller maskiner eller annan utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning,
 12. som används för persontransporter och kräver körkortsbehörighet D1 eller D och körs utan passagerare till eller från den servicedepå som används av transportföretaget, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning,
 13. som används, eller hyrs utan förare, av jordbruks-, trädgårds-, skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter i företagets egen verksamhet, under förutsättning att fordonet
  a) inte används utanför en radie av 100 kilometer från den plats där företaget är beläget, eller
  b) framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning, eller
 14. som används för ett företags gods- eller persontransporter i landsbygdsområden för att försörja företagets egen verksamhet med gods eller arbetskraft, under förutsättning att transporten är tillfällig och inte försämrar trafiksäkerheten.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!