Undantag

Lagen om yrkesförarkompetens reglerar undantag då förare av vissa fordon inte behöver ha yrkeskompetensbevis.

Undantagen gäller förare av fordon som kräver behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE och

  • vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen,
  • som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, räddningstjänsten eller polisen,
  • som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll,
  • som är nya eller ombyggda och ännu inte har tagits i drift i transportverksamhet,
  • som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser,
  • som används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis enligt denna lag,
  • som används för ickekommersiell persontransport eller för godstransport för privat bruk, eller
  • som används för att transportera material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!