Utbildningsanordnaren ska genom identitetskontroll fastställa att den person som genomgår utbildning är den han eller hon uppger sig vara.

Om undervisning sker på distans ska utbildningsanordnaren även ha rutiner för att säkerställa deltagarens identitet under genomförandet av undervisningen.

Utbildning för godstransporter 

Vid utbildning för godstransporter ska deltagare i grundutbildning ha gällande körkort med behörighet B och

  1. körkort med behörighet C1, C1E, C eller CE, eller 
  2. inneha körkortstillstånd för sådan behörighet.

Utbildning för persontransporter

Vid utbildning för persontransporter ska deltagare i grundutbildning ha gällande körkort med behörighet B och 

  1. körkort med behörighet D1, D1E, D eller DE, eller 
  2. inneha körkortstillstånd för sådan behörighet.

Närvaro under utbildningen

Deltagare som genomgår grundutbildning eller fortbildning ska närvara under hela utbildningstiden.