Rapportera utbildning för yrkesförarkompetens

Här följer en beskrivning av hur du ska rapportera en genomförd utbildning för yrkesförarkompetens. För att logga in i tjänsten krävs det att du har en e-legitimation.

Tjänsten för rapportering kommer att vara tillfälligt stängd

Den 1 januari 2020 tar vi bort avgiften för att utfärda ett yrkesförarkompetensbevis. Ett yrkeskompetensbevis kommer nu att utfärdas när en utbildningsanordnare har rapporterat in en fullständigt genomförd utbildning eller när Trafikverket har rapporterat in ett godkänt prov för grundutbildning.

Tidigare har beviset utfärdats först efter att avgiften blivit inbetald.

Vi kommer i och med detta att behöva genomföra förändringar i e-tjänsten Rapportera genomförd utbildning för yrkesförarkompetens, som därför kommer att hållas stängd för rapporteringar under perioden 16 januari 2020.  

Så här rapporterar du genomförd utbildning

  1. Ange datum för genomförd utbildning.
  2. Välj utbildningsanordnare.
  3. Välj utbildning.
  4. Lista deltagare. Ange personnummer på den deltagare som genomfört godkänd utbildning. Tryck sök. Kursdeltagaren söks fram och läggs sedan till på deltagarlistan. Upplysningar ges om till exempel den angivna deltagaren inte har körkort för transportslaget. Vid upplysningar går det fortfarande att registrera att deltagaren genomfört utbildningen. Välj då lägg till.
  5. Slutför registrering. Kontrollera att angivna uppgifter stämmer. Välj registrera. Om fel upptäcks välj ta bort och gå tillbaka i tjänsten för att ändra de felaktiga uppgifterna.

När du har valt registrera visas en bekräftelse och du kan inte ändra några uppgifter.

För att undvika att någon obehörig använder tjänsten, måste användaren logga ur tjänsten. 

Om något går fel vid registreringen

Om du upptäcker att något blivit fel efter att ha godkänt registreringen, då behöver du omgående kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för yrkestrafik på telefonnummer vardagar mellan 09.00–11.00 och 13.00–15.00.

Planerade avbrott i tjänsten meddelas i informationsfältet på den första sidan när du har loggat in i tjänsten. Vi meddelar eventuella avbrott så tidigt som möjligt, senast 24 timmar innan de infaller.

Alla registreringar och sökningar som görs i tjänsten registreras av Transportstyrelsen. Som myndighet, med ansvar för registret, måste vi kunna se vem som registrerat vad, när och på vilket sätt. Detta gör vi för att förhindra missbruk av tjänsten. Vi vill också följa upp hur tjänsten används för att kunna utveckla den. 

Rapportera utbildning för yrkesförarkompetens

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!