Förlängning av högre behörigheter

Du måste förnya ditt körkort för högre behörigheter (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE) innan giltighetstiden har gått ut. Du måste även visa att du uppfyller de medicinska kraven.

Ansök innan din behörighet går ut

Vi skickar ut information till adressen där du är folkbokförd när det börjar bli dags att ansöka om att förlänga din högre behörighet.

Din ansökan om förlängning måste komma in till oss innan din högre behörighet på ditt nuvarande körkort går ut. Du kan se på ditt körkort när din högre behörighet går ut:

  • Om du tidigare har förlängt din högre behörighet är det datumet i fält 11 på körkortets baksida.
  • Om du för första gången förlänger din högre behörighet är det datumet som inträffar först av punkt 4b på körkortets framsida och fält 11 på körkortets baksida.

Datumet ovan styr vad du behöver skicka in till oss för att ansöka om förlängning av din högre behörighet:

  • Har du ännu inte fyllt 45 år vid detta datum ansöker du genom att skicka in hälsodeklaration och synintyg.
  • Har du hunnit fylla 45 år vid detta datum eller fyller du på exakt samma datum ansöker du genom att skicka in läkarintyg.

Viktigt undantag från reglerna ovan

Om alla punkter nedan stämmer in på dig gäller särskilda regler:

  • Du tog din högre behörighet före den 19 januari 2013.
  • Du förlänger din högre behörighet för första gången.
  • Du blir 45 år innan ditt körkorts datum går ut.

Du måste då ansöka om förlängning med läkarintyg innan du fyller 45 år. Gör du inte det blir din högre behörighet ogiltig redan dagen efter din 45-årsdag.

Har du frågor? Ring Kundtjänst för körkortsfrågor 0771-81 81 81.

Ansök med hälsodeklaration och synintyg

Tänk på att hälsodeklarationen och synintyget inte får vara skrivna tidigare än två månader före ansökan.

Ansök med läkarintyg

Tänk på att läkarintyget inte får vara skrivet tidigare än två månader före ansökan.

Vad händer efter din ansökan?

Om Transportstyrelsen godkänner din ansökan om förlängning, skickar vi dig en ansökningsblankett (grundhandling) för körkortsförnyelse och ett inbetalningskort för tillverkningsavgiften. Din högre behörighet gäller sedan i 5 år till.

För att ditt körkort ska få förnyas i Sverige krävs i normala fall att du är permanent bosatt här.

Vad händer om du inte ansöker i tid?

Om du inte ansöker i tid och har förlängt din högre behörighet tidigare blir den högre behörigheten ogiltig dagen efter det datum som anges i fält 11 körkortets baksida. Om du inte har förlängt din högre behörighet tidigare blir den högre behörigheten ogiltig dagen efter det att du fyllt 45 år alternativt dagen efter det datum som anges i punkt 4b på körkortets framsida om det infaller före din 45-årsdag.

Vill du inte behålla behörigheten?

Vill du inte behålla din högre behörighet finns det två alternativ:

  • Du gör inget alls. När din högre behörighet blir ogiltig, får du en ansökningsblankett (grundhandling) för körkortsförnyelse samt ett inbetalningskort för tillverkningsavgiften. Du ska då förnya körkortet så att det på ett korrekt sätt visar dina körkortsbehörigheter.
  • Du kan begära att din högre behörighet ska bli ogiltig. På det sättet kan du få ditt nya körkort, med dina återstående körkortsbehörigheter, innan det gamla körkortet upphör att gälla. Observera att din högre behörighet upphör att gälla omedelbart efter Transportstyrelsens beslut. Om du behöver den högre behörigheten ända fram till dess att den upphör, bör du välja alternativ 1.

Om du vill begära att din högre behörighet ska bli ogiltig, ska du beställa blanketten Begäran om ogiltigförklaring av körkortsbehörighet

Efter att Transportstyrelsen har tagit beslut om att förklara din högre behörighet ogiltig, får du hem en ansökningsblankett (grundhandling) för körkortsförnyelse samt ett inbetalningskort för tillverkningsavgiften. Du ska då förnya körkortet så att det på ett korrekt sätt visar dina körkortsbehörigheter.

Läs mer om förnyelse av körkortet. 

Du kan få tillbaka din högre behörighet som blivit ogiltig

Om din högre behörighet har blivit ogiltig kan du få tillbaka den utan att avlägga förarprov (kunskaps- och körprov). För att få tillbaka behörigheten ska du ansöka om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen och visa att du uppfyller de medicinska kraven. Skicka ansökan om körkortstillstånd och ett läkarintyg (som inte får vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan) till Transportstyrelsen. Du får inte börja köra fordon som kräver högre behörighet förrän det nya körkortet är tillverkat.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.