Fordonet har tidigare varit registrerat i Sverige

Här finns information till dig som vill registrera ett fordon som varit registrerat i Sverige tidigare, som ska registreras på nytt.

Har du ett fordon som tidigare varit registrerat i Sverige och avregistrerats men inte lämnat landet?

Eller har du en så kallad veteranbil som du har renoverat till ursprungligt skick?

Här finns information om hur du registrerar sådana fordon på nytt.

Skicka in de här dokumenten med din ansökan

1. Ansökan

Antingen skickar du in en undertecknad bekräftelse på den ansökan som du skapat via vår e-tjänst. Eller så skickar du in en ifylld ansökningsblankett.

Observera att du i din ansökan väljer ursprungsbeskrivningen "Fordonet har tidigare varit registrerat i Sverige".

2. Ett fordonsdokument

Du ska bifoga ett av följande dokument:

  • Registreringsbevis i original.
  • Kopia av det tidigare utfärdare registreringsbeviset som är styrkt i original av Riksarkivet

Se exempel på hur ett fordonsdokument för fordon som tidigare har varit registrerat i Sverige kan se ut.

3. Köpehandlingar

Kopia på köpehandling, kvitto eller annan handling som visar hur fordonet har blivit ditt.

Av köpehandlingen ska det framgå:

  • vem som är säljare respektive köpare
  • vad som sålts
  • datum för försäljningen.

Observera att identifieringsnummer (chassinummer) eller annan specifik uppgift för fordonet måste finnas.

Att observera

Fordon som är skrotade

Transportstyrelsen kan inte godkänna en ansökan om ursprungskontroll för personbilar och lastbilar under 3500 kg som tidigare varit registrerade i Sverige men skrotats med intyg av en auktoriserad bilskrotare från och med 1 juni 2007.

Om ett tidigare registrerat fordon är skrotat med intyg före den 1 juni 2007 och det är av årsmodell av 30 år eller äldre finns dock inga hinder för ett godkännande vid ursprungskontrollen .

Ombyggt eller förändrat fordon

Om fordonet byggts om eller förändrats så att det inte längre överensstämmer med sitt ursprungliga utförande, kan det bli fråga om att fordonet istället ska kategoriseras som egentillverkat.

Då kan det bli aktuellt med en annan hantering genom Sveriges Fordonsbyggarens Riksorganisation (SFRO) och det kan krävas att andra dokument ska skickas in med din ansökan om ursprungskontroll.

Har du funderingar kring det här så hör av dig till ett besiktningsföretag.

Använd e-tjänst eller blankett

Gör din ansökan i vår e-tjänst. Kom ihåg att du måste skriva ut och underteckna din ansökan innan du skickar in den.

Ansök om ursprungskontroll

Vill/kan du inte använda e-tjänsten, fyll i och skriv ut ansökningsblanketten på din dator, eller beställ den från kundtjänst för fordonsfrågor.

Avgift

När du har skapat din ansökan får du ett ärendenummer och ett OCR-nummer som du använder vid betalning av ansökningsavgiften. Observera att du som använder e-tjänsten måste skriva ut och underteckna bekräftelsen på din ansökan.

Du som använder blanketten får en avi med OCR-nummer för betalning av ansökningsavgiften till dig med posten när vi tagit emot din ansökningsblankett samt övriga dokument som krävs.

Se aktuell avgift för ursprungskontroll.

Undersidor