Fartygets befälhavare, fartygsoperatören eller fartygsoperatörens ombud är skyldig att rapportera ankomstanmälan och farligt godsanmälan elektroniskt.  

När det gäller avfallsanmälan är det fartygets befälhavare som är skyldig att rapportera.

Ansvaret att rapportera faktisk ankomst- eller avgångstid (ATA/ATD) ligger ytterst på fartygets befälhavare.