Ankomstanmälan ska göras:

  • minst 24 timmar före ankomst
  • senast när fartyget lämnar föregående hamn, om sjöresan kommer att vara mindre än 24 timmar, eller
  • om anlöpshamnen inte är känd eller om den ändras under resan, så snart som dessa uppgifter är tillgängliga.

Farligt godsanmälan ska göras:

  • senast vid avgången från svensk hamn.

Farligt godsanmälan vid ankomst till svensk hamn från icke-EU-hamn ska göras:

  • senast vid avgång från lastningshamnen, eller
  • så snart som destinationshamnen eller ankarplatsen är känd, om denna information inte är tillgänglig vid avgången.

Avfallsanmälan ska göras: 

  • 24 timmar före ankomst till hamnen eller senast när fartyget lämnar föregående hamn, om resan varar mindre än 24 timmar.

Om information om nästa hamn blir tillgänglig mindre än 24 timmar före ankomsten, ska anmälan ske så snart hamnen är känd.