Uppgifterna ska överföras elektroniskt till Sjöfartsverket via Maritime Single Window (MSW) på det sätt som verket anvisar.

Normalt sker rapporteringen via

  • webbapplikation
  • XML-gränssnitt eller
  • EDIFACT-gränssnitt.

Om det inte är möjligt att rapportera i MSW p.g.a. tekniska skäl i systemet, så ska Sjöfartsverkets support kontaktas så att de kan ge upplysningar om hur rapporteringen kan göras istället.

Fel på egna tekniska system eller uppkopplingar är inte ett giltigt skäl att inte rapportera. Kontakta alltid Sjöfartsverkets support för att informera om eventuella brister.