ATA/ATD-rapporteringen ska göras skyndsamt. Det finns flera regler för om tiden kommer att registreras eller inte, bl.a. gäller att:

- ATA/ATD får inte rapporteras mer än tre timmar före aktuell tidpunkt

- ATD får inte rapporteras före ATA

Observera att det är viktigt att rätt datum anges eftersom ATA/ATD inte kan ändras i efterhand.

Transportstyrelsen är beroende av informationen för att kunna planera och effektivisera hamnstatskontroller, även under helger, vilket gör att det är nödvändigt att veta exakt när ett fartyg kommer till eller avgår från en kaj.