ATD är en förkortning på Actual Time of Departure, och innebär faktisk avgångstid.