ATA är en förkortning för Actual Time of Arrival, och innebär faktisk ankomsttid.