Att inte förhandsanmäla ett fartyg som kan bli föremål för utökad inspektion är ett brott mot fartygssäkerhetslagen. Transportstyrelsen kommer därför att kontakta åklagare om detta upptäcks. Det är ytterst befälhavaren för fartyget som är ansvarig för att rapportering sker.