Att inte rapportera ett fartygs faktiska ankomst- eller avgångstid är ett brott mot fartygssäkerhetslagen. Transportstyrelsen kommer därför att kontakta åklagare om detta upptäcks. Det är ytterst befälhavaren för fartyget som är ansvarig för att rapportering sker.