Läktring

Vid läktring av olja förs olja som last över från ett fartyg till ett annat. Om olyckan är framme finns risk att olja kan läcka ut i vattnet och skada den marina miljön. Det är därför viktigt att bestämmelserna säkerställer en tillräcklig skyddsnivå.

De regler som finns gällande läktring har tagits fram för att förebygga och begränsa skadan av utsläpp vid läktringsoperationer. Dessa bestämmelser innebär såväl en proaktiv säkerhetsgrad samt en reaktiv kontrollfunktion eftersom beredskapsfunktionerna ges en ökad responstid.

För läktring av olja utanför hamnområde krävs att tillstånd erhålls från Transportstyrelsen. Fartyg med en bruttodräktighet om 150 och över ska dessutom ha en så kallad STS-plan

Läktring av olja ska se på ett säkert och miljömässigt betryggande sätt samt utföras i enlighet med anvisningarna i fjärde upplagan av "Ship to Ship Transfer Guide (Petroleum)" utgiven 2005 av International Chamber of Shipping och Oil Companies International Marine Forum samt femte upplagan av 2006 av "International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals" utgiven 2006 av International Chamber of Shipping, Oil Companies International Marine Forum och Internatioal Association of Ports and Harbors. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!