Avgifter och kostnader

För fartyg i nationell sjöfart ska en årsavgift per tillsynsobjekt utgå.

Transportstyrelsens verksamhet finansieras med avgifter och det är den som vill använda transportsystemet på något sätt som också ska betala. De avgifter Transportstyrelsen tar ut ska därför täcka de kostnader vi har för att vi ska ha ett säkert, tillgängligt och miljövänligt transportsystem både i dag och i framtiden.

En faktura för årsavgifter kommer att genereras när du har utfört din självdeklaration i EKAN. Avgiften ska betalas av fartygets ägare.

Nya avgifter från 1 januari 2022

Inom sjöfartsområdet höjer vi flera avgifter från årsskiftet. Några exempel är de årliga avgifterna för fartyg och grundavgiften i samband med förrättningar. Här hittar du de nya avgifterna.

Årsavgift till och med den 31 december 2021

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!