Fartygsutrustning

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som ställs av redare till Transportstyrelsen angående fartygsutrustning

Utrustning

Utrustning som är placerad ombord efter den 16 september 2016 eller som är avsedd att placeras på ett EU-fartyg, om det enligt de internationella konventionerna krävs att den stat vars flagga fartyget för godkänner utrustningen.

Eu kommissionen publicerar årligen en utrustningslista, i den framgår vilka krav utrustningen skall uppfylla och vilka tester den skall genomgå för att uppfylla kraven för rattmärkning. Utrustning i listan omfattas av de internationella konventionerna och ska vara rattmärkt om den är placerad eller avsedd att placeras ombord på ett EU-fartyg.

Läs mer om rattmärkning här

Ett EU-fartyg är ett fartyg under EU flagg som omfattas av de internationella konventionerna (SOLAS, MARPOL och COLREG).   

Rattmärket är anbringat på utrustningen och utrustningen ska åtföljas av en EU-försäkran om överensstämmelse.

Rattmärket ska vara synligt och outplånligt, om det inte är möjligt att anbringa rattmärket på produkten skall märket anbringas på förpackningen och i de medföljande dokumenten.

Läs mer om rattmärkning här

Exempel på märkning:

Om båten är försedd med lanternor är man skyldig att föra lanternor under mörker (från solnedgång till soluppgång) och vid nedsatt sikt. Om båten inte är försedd med lanternor får den endast användas under den ljusa delen av dygnet.

Lanternor underlättar dock upptäckten av fartyg vid nedsatt sikt (ex. vid dimma) därför bör de som inte har lanternor snarast uppsöka närmaste ankar- eller förtöjningsplats och hålla sig borta från lederna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!