Ingen omkom inom yrkessjöfarten

2024-06-24

Fartyg på ett mörkt hav, isberg i bakgrunden. Säkerhetsöversikten bygger på uppgifter som skickats in från fartyg och rederier samt via vår egen datainsamling och samarbeten med andra myndigheter. Foto: Adobe Stock

Under förra året var det ingen som omkom inom yrkessjöfarten, och färre personer rapporterades skadade. Inom fritidssjöfarten ökade däremot antalet omkomna med fem personer.

Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för sjöfarten 2023 visar statistik över rapporterade olyckor och tillbud i den svenska yrkessjöfarten, och statistik över omkomna eller saknade för fritidssjöfarten.

Transportstyrelsen arbetar för att minska antalet som skadar sig eller omkommer inom sjöfarten och redogör varje år för sjösäkerhetsutvecklingen inom både yrkes- och fritidssjöfarten.

Skadade inom yrkessjöfarten

Ombord på yrkesfartyg rapporteras drygt hundratalet skadade varje år. Antalet rapporterade skador 2023 är i nivå med genomsnittet för de senaste fem åren.

Att ingen omkom eller saknas efter olycka förra året är mycket positivt enligt sjö- och luftfartsdirektör Gunnar Ljungberg. Det är andra gången under en femårsperiod som det inträffar.

Fler omkom inom fritidssjöfarten

Det preliminära antalet omkomna eller saknade inom fritidssjöfarten under år 2023 är 21 personer, vilket är en ökning med 5 personer sedan föregående år. 2023 års siffra innebär att det femåriga glidande medelvärdet ökar något, men den långsiktiga trenden är trots det positiv.

Transportstyrelsen fortsätter samarbetet med båtlivets organisationer och utövare inom sjösäkerhetsrådet för att stärka säkerheten för allmänheten till sjöss.

Myndigheten utför numera även så kallade tematillsyner av säkerhetskultur. Det innebär att tillsynen fördjupas inom en särskild del av sjöfarten. Syftet är att hitta vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Under 2023 inleddes en sådan tematillsyn av säkerhetskulturen hos några svenska rederier som kör charterturister omkring Svalbard.

– Det har fallit väl ut och varit rederierna till hjälp i deras fortsatta systematiska sjösäkerhetsarbete. Vi hoppas kunna hitta fler tematillsyner framöver som kan stärka säkerheten ytterligare i sjöfartsbranschen, berättar Gunnar Ljungberg.

Säkerhetsöversikten bygger på uppgifter som skickats in från fartyg och rederier, men även på uppgifter som inhämtats via vår egen datainsamling och via samarbeten med andra myndigheter.

Till rapporten: Säkerhetsöversikt sjöfart 2023