Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

0
0
1
4
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
5 remisser

Remissförslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 26 april 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-175 i ert svar.

Publicerades 2019-03-18

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om sammankoppling av bilar och släpvagnar

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast tisdagen den 30 april 2019. Vänligen ange vårt diarienummer 2018-30 i ert svar.

Publicerades 2019-03-06

Remiss förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast måndagen den 22 april 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-1 i ert svar. 

Publicerades 2019-03-05

Remissförslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i vägtunnlar (nytryck)

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast måndagen den 1 april 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-151 i ert svar.

Publicerades 2019-02-19

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155) om markering av hinder som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan

Synpunkter på förslaget lämnas senast torsdagen den 14 mars 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-143 i ditt svar.

Publicerades 2019-01-21

  • 1

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen