Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.
6 remisser

Remiss av förslag till ändring av allmänna råd i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:122) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler)

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 31 mars 2023.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-133 i ert svar.

Publicerades 2023-01-27

Externremiss av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:101 och TSFS 2009:102) om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994 och HSC-koden 2000)

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 13 mars 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-73 i svaret.

Publicerades 2023-01-25

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex och Docs

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till nya och ändrade regler avseende konceptet FF-ICE (flight and flow – information for a collaborative environment).

Publicerades 2023-01-12

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i Annex 10, Vol III

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler Annex 10, Vol III.

Publicerades 2023-01-12

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 12

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 12.

Publicerades 2022-06-01

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i Annex 11, Annex 12 samt PANS-ATM (Doc 4444)

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 11, Annex 12 samt PANS-ATM (Doc 4444).

Publicerades 2022-06-01

  • 1

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt ett remissvar och gjort en bedömning publiceras sammanställningen på remissidan under: 
Remisser där svarstiden gått ut

Till toppen