Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

0
0
4
3
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
7 remisser

Omremiss av nationella operativa regler i TSFS för flygplan och helikopter som berörs av Del-NCC, Del-NCO och Del-SPO i kommissionens förordning (EU) nr 965/2012.

Synpunkter på förslaget lämnas senast fredagen den 1 februari 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-135 i ditt svar.

Publicerades 2019-01-15

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 8 februari 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-69 i ert svar.

Publicerades 2019-01-02

Proposed amendments to Annexes 11 and 15 related to contingency planning regarding conflict zones

Ändringarna gäller annex 11 och annex 15, och handlar om publicering av aktiviteter som kan utgöra risk för civil luftfart.

Publicerades 2018-12-20

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast torsdagen den 31 januari 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-118 i ert svar.

Publicerades 2018-12-18

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast torsdagen den 31 januari 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-120 i ert svar.

Publicerades 2018-12-18

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen