Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.
10 remisser

Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter  om förarprov

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 13 november 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-210 i ert svar.

Publicerades 2022-09-28

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 30 september 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-3 i svaret.

Publicerades 2022-09-09

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 1 oktober 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-178 i svaret.

Publicerades 2022-09-08

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:96) om auktoriserade drönarskolor (ADS)

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 30 september 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-185 i svaret.

Publicerades 2022-08-31

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i Doc 4444 gällande separationsminima

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Doc 4444.

Publicerades 2022-08-17

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 16 – volume III aeroplane CO2 emissions

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 16.

Publicerades 2022-08-01

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 16 – volume II aircraft engine emissions

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 16.

Publicerades 2022-08-01

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 16 volume I - aircraft noise

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 16.

Publicerades 2022-08-01

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 12

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 12.

Publicerades 2022-06-01

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i Annex 11, Annex 12 samt PANS-ATM (Doc 4444)

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 11, Annex 12 samt PANS-ATM (Doc 4444).

Publicerades 2022-06-01

  • 1

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt ett remissvar och gjort en bedömning publiceras sammanställningen på remissidan under: 
Remisser där svarstiden gått ut

Till toppen