Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Luftfart och Väg.

4 nyhetsartiklar

Remiss av förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter gällande utbildning och kompetens för AFIS, samt certifikat och behörighetsbevis för flygledare och AFIS

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 16 september 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2024-5 i ert svar.

Publicerades 2024-07-11

Omremiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:95) om flygvädertjänst (MET)

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 16 september 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-60 i ert svar.

Publicerades 2024-06-28

Omremiss av förslag till nya föreskrifter om fallskärmshoppning

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 1 augusti 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-4 i ert svar.

Publicerades 2024-06-14

Remiss av förslag till ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor och bil ombyggd till motorredskap klass II

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 2 september 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-22 i ert svar.

Publicerades 2024-06-10