Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

3
2
2
1
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och väg.
8 remisser

Remissförslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:XX) om förarprov, gemensamma bestämmelser

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 13 december 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-85 i ert svar.

Publicerades 2019-11-18

Remissförslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:xxx) om säkerhetsstyrningssystem

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 10 januari 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-149 i ert svar.

Publicerades 2019-11-11

Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:95) om radioutrustning på fartyg

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 28 november 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-78 i svaret.

Publicerades 2019-11-11

Omremiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155) om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 27 november 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-143 i svaret.

Publicerades 2019-11-04

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskilda krav för leverantörer av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 26 november 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-14 i svaret.

Publicerades 2019-11-04

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen