Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

1
2
4
0
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
7 remisser

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om radiotelefoni och fraseologi.

Synpunkter på förslaget lämnas senast fredagen den 18 januari 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-5 i ditt svar.

Publicerades 2018-11-12

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum (TSFS 2014:1)

Synpunkter på förslaget lämnas senast måndagen den 31 december 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-52 i ditt svar.

Publicerades 2018-11-09

Omremiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer - förslag till ändring av 15 §

Remissvar lämnas senast den 25 november 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-181 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2018-11-07

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:166) om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden).

Synpunkter på förslaget lämnas senast måndagen den 26 november 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-28 i ditt svar.

Publicerades 2018-11-05

Remiss av förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter senast den 26 november 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-156 i ditt svar.

Publicerades 2018-11-05

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen