Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

0
2
0
1
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
3 remisser

Externremiss av Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast tisdagen den 22 december 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2014-259 i ert svar.

Publicerades 2017-11-20

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:XX) om anmälan av fordon i slutserie

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 6 december 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-176 i ert svar.

Publicerades 2017-11-16

Remiss av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:131) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast tisdagen den 28 november 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-165 i ert svar.

Publicerades 2017-11-07

  • 1

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen