Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Sjöfart, Luftfart och Väg.

6 nyhetsartiklar

Remiss av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:89) om fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk (IGC-koden)

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 1 maj 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2024-15 i ert svar.

Publicerades 2024-03-22

Remiss av förslag till nya föreskrifter om parkeringsanmärkningar och felparkeringsavgift

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 6 maj 2024.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-37 i ert svar.

Publicerades 2024-03-19

Remiss av förslag till nya och ändrade föreskrifter inom serie PEL-FSTD

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 29 april 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-56 i ert svar.

Publicerades 2024-03-08

Remiss av förslag till nya föreskrifter om tävlingsbilar på väg

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 17 april 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-116 i ert svar.

Publicerades 2024-03-04

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 10, vol I och V

ICAO har skickat ut en remiss i State Letter 2023/67 med förslag på nya och ändrade regler gällande satellitsystem för global navigering (GNSS) och andra navigeringshjälpmedel.

Publicerades 2023-11-07

Remiss av förslag på nya och uppdaterade regler i ICAO Annex 10 – volume III ATN/IPS och Volume II Data Communication Infrastructure

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 10.

Publicerades 2023-08-09