Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

0
4
1
2
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
5 remisser

Remiss av ändring i TSFS 2010:96 om förorening från fartyg

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 6 augusti 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-67 i svaret.

Publicerades 2018-06-19

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:XX) om godkännande av mopeder och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:YY) om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 15 augusti 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-86 eller TSF 2018-87 i ditt svar.

Publicerades 2018-06-12

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:XX) om fartyg i inlandssjöfart

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 29 juni 2018.

Publicerades 2018-06-05

Remiss av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:174 om transport av last på fartyg

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 6 augusti 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-183 i svaret.

Publicerades 2018-06-04

Remiss av förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 24 september 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-79 i svaret.

Publicerades 2018-06-04

  • 1

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen