Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

14 nyhetsartiklar

Remiss av förslag till ändring i föreskrifter om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg (TSFS 2016:102)

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 22 oktober 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-24 i ert svar.

Publicerades 2023-09-22

Remiss av förslag om ändring av (TSFS 2012:113) GAS

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 13 oktober 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-80 i ert svar.

Publicerades 2023-09-19

Remiss av förslag till ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2008:21) om kompletterande flygarbetstidsregler

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 1 november 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-10 i ert svar.

Publicerades 2023-09-15

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 2, 3, 4, 6, del I, II och III, Annex 10 Volym I, Annex 11, 15, PANS-ATM, PANS-AIM och PANS-OPS Volym III

ICAO har skickat ut en remiss State Letter 2023/57 med förslag på ändringar som rör ICAO Annex 2, 3, 4, 6, del I, II och III, Annex 10 Volym I, Annex 11, 15, PANS-ATM (ICAO Doc 4444), PANS-AIM (ICAO Doc 10066) och PANS-OPS (ICAO Doc 8168) Volym III.

Publicerades 2023-09-11

Remiss av förslag till ändring av TSFS 2019:74 om vägmärken och andra anordningar och TSFS 2015:60 om lokala trafikföreskrifter m.m.

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 6 oktober 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-38 i ert svar.

Publicerades 2023-08-24

Omremiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om landströmsförsörjning till fartyg

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 30 september 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-74 i ert svar.

Publicerades 2023-08-14

Remiss av förslag på nya och uppdaterade regler i ICAO Annex 10 – volume III ATN/IPS och Volume II Data Communication Infrastructure

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 10.

Publicerades 2023-08-09

Remiss av förlag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 1 september 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-63 i ert svar.

Publicerades 2023-06-21

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 10 vol V

ICAO har skickat ut en remiss i State Letter 2023/47 med förslag på nya och ändrade regler för implementering av trådlös intern radiokommunikation (WAIC) mellan två eller flera enheter ombord ett enskilt luftfartyg.

Publicerades 2023-06-08

Remiss av förslag på första utgåvan av ICAO PANS-IM och nya och ändrade regler i Annex 3, Annex 4, Annex 10 vol II & III, Annex 15, PANS-ABC (Doc 8400), samt PANS-AIM (Doc10066)

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya regler.

Publicerades 2023-03-03