Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

0
0
2
2
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och väg.
4 remisser

Remiss av förslag till nya föreskrifter om yrkesförarkompetens

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 6 mars 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-142 i ert svar.

Publicerades 2020-01-24

Remiss av förslag till nya föreskrifter om certifiering av vissa luftfartyg och av konstruktions- och tillverkningsorganisationer

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 19 februari 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-2 i svaret.

Publicerades 2020-01-22

Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:73) om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100–499

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 31 januari 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-3323 i ert svar.

Publicerades 2019-12-06

  • 1

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen