Båtmiljö - fritidsbåtar

Vår långa kust, våra skärgårdar och sjöar är unika, känsliga miljöer som vi alla måste värna om. Kunskap om allemansrätten och att visa hänsyn är viktigt för att värna om miljön och för att alla ska kunna njuta av fri vistelse i en fantastisk natur. Du kan bidra till att minska fritidsbåtstrafikens miljöpåverkan:

För ett bättre flyt

För att ge ditt båtliv ett bättre flyt har vi samlat inspiration och viktig information som gör livet på sjön roligare, säkrare och mer hållbart – för allt och alla.

Ta reda på hur du får ett bättre flyt.

Minska utsläpp från båtmotorn

Kör smartare, tanka grönare och byt ut äldre tvåtaktare utan direktinsprutning.

Läs råden om båtmotorer och utsläpp

Använd rätt bottenfärg och ta bort färg på rätt sätt

Använd bara bottenfärg som är tillåten eller välj alternativ till bottenfärg. Och värna miljö och hälsa när du sanerar din båtbotten.

Läs mer om båtbottenfärger

Inget avfall i vattnet

Genom att inte släppa ut toalettavfall, hushållsavfall och farligt avfall i vattnet utan istället använda tömningsstationerna i hamnarna, hjälper du till att minska övergödningen av och mängden bakterier i våra vatten.

Läs om avfall från fritidsbåtar

Fler goda råd för vår miljö:

  • Elda inte om det finns risk för brand eller skada på berghällar, mark eller växtlighet.
  • Gräv ner latrinet ordentligt, om det inte finns tillgång till toalett.
  • Värna om djur- och fågelliv, var extra försiktig under vår och försommar.
  • Respektera hänsynsområden, fågel- och sälskyddsområden.
  • 1 mars-20 augusti måste alla hundar hållas kopplade.
  • Respektera andra människors anspråk på ostördhet och avkoppling.
  • Åk inte vattenskidor eller vattenskoter i närheten av badplatser eller andra båtar.
  • Rapportera om oljeutsläpp, drivtimmer och andra risker för miljö och båttrafiken.
  • Du hittar andra goda råd på www.batmiljö.se

Transportstyrelsen är den myndighet som skriver föreskrifter vad gäller utsläpp från fritidsbåtar och mottagning av avfall i fritidsbåtshamnar. Myndigheten arbetar för att båtlivet ska bli så miljöanpassat som möjligt. 

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!