Båtliv och miljö

Vår långa kust, våra skärgårdar och sjöar är unika, känsliga miljöer som vi alla måste värna om. Transportstyrelsen arbetar för att båtlivet ska bli så miljöanpassat som möjligt.

Transportstyrelsen är den myndighet som skriver föreskrifter vad gäller utsläpp från fritidsbåtar och mottagning av avfall i fritidsbåtshamnar. I Båtmiljörådet arbetar Transportstyrelsen tillsammans med andra myndigheter och branschorganisationer för att minska påverkan från båtlivet.

Som båtägare finns det olika sätt att bidra till en bättre miljö, till exempel genom val av motor och drivmedel eller genom att se till att använda rätt båtbottenfärg och att avfallet inte hamnar i sjön. Kunskap om allemansrätten och att visa hänsyn är viktigt för att värna om miljön och för att alla ska kunna njuta av fri vistelse i en fantastisk natur. Här kan du hitta information om hur du som båtägare kan bidra till en bättre miljö.

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!