Sjömansläkare

Enligt internationella regelverk måste alla som arbetar till sjöss ha ett speciellt läkarintyg.

Varje enskilt land får utforma sitt eget sjöläkarintyg, vilket gör att utseendet och kravbilden kan vara olika beroende på vilken stat som tillhandahåller intyget.

Utfärdande av läkarintyg enligt STCW Manila

Läkare i Sverige har möjlighet att utfärda svenska sjöläkarintyg (s.k. Manilaintyg). För detta krävs en anslutning till Transportstyrelsens system, Sjöläkarwebben. Läs mer om ansökan om anslutning och inloggning till Sjöläkarwebben här.

Det finns vissa läkare i utlandet som har godkänts av svenska Utrikesdepartementet att få utfärda Manilaintyg. Även dessa läkare behöver vara anslutna till Sjöläkarwebben för att kunna utfärda intygen.

Hitta sjömansläkare

Under relaterad information på denna webbsida finns en sökbar lista över alla läkare som är anslutna till Sjöläkarwebben.

Regler och riktlinjer

Svenska sjöläkarintyg grundas på Transportstyrelsens regler (TSFS) vilka finns som dokument på denna sidan.

För läkare som utfärdar läkarintyg för sjöfolk har det upprättats en internationell riktlinje som Transportstyrelsen tillämpar. Dokumentet "Guidelines on the medical examinations of seafarers" finns på ILO:s webbplats.

Frågor och svar

Svar på många vanliga frågor finns här. Behöver du kontakta Transportstyrelsen gällande läkarintyg för sjöfolk finns följande kontaktuppgifter.