Sjömansläkare

Enligt internationella regelverk måste alla som arbetar till sjöss ha ett speciellt läkarintyg. Varje enskilt land får utforma sitt eget sjöläkarintyg vilket gör att utseendet och kravbilden kan vara olika beroende på vilken stat som tillhandahåller intyget.

Vi vill just nu göra alla anslutna sjömansläkare uppmärksamma på att kontrollera sina befintliga kontaktuppgifter under Min profil på Sjöläkarwebben. 

Utfärdande av läkarintyg enligt STCW konventionen

Läkare i Sverige har möjlighet att utfärda svenska sjöläkarintyg. För detta krävs en anslutning till Transportstyrelsens e-tjänst, Sjöläkarwebben. Läs mer om ansökan om anslutning och inloggning till Sjöläkarwebben här.

Det finns ett antal läkare i utlandet som har godkänts av svenska Utrikesdepartementet att få utfärda sjöläkarintyg. Även dessa läkare behöver vara anslutna till Sjöläkarwebben för att kunna utfärda intygen.

Hitta sjömansläkare

Under relaterad information tll höger på denna webbplats finns en sökbar lista över alla läkare som är anslutna till Sjöläkarwebben. De läkare som finns i utlandet är märkta med Outside Sweden.

Regler och riktlinjer

Svenska sjöläkarintyg grundas på Transportstyrelsens föreskrift om läkarintyg för sjöfolk (TSFS 2011:117) som finns som dokument till höger under Relaterad information.

För läkare som utfärdar läkarintyg för sjöfolk har det upprättats en internationell riktlinje som Transportstyrelsen tillämpar. Dokumentet "Guidelines on the medical examinations of seafarers" finns på ILO:s webbplats.

Frågor och svar

Svar på många vanliga frågor finns här. Behöver du kontakta Transportstyrelsen gällande läkarintyg för sjöfolk finns följande kontaktuppgifter.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.