Säkerhetskrav som gäller på fartyg som kör passagerare

Funderar du på att köpa en rundtur i skärgården eller en fisketur eller betala för att någon ska transportera dig med båt? Då är det viktigt att veta att det finns krav på säkerhet och tillstånd för fartyget. Det kan också finnas krav på att de som kör dessa fartyg ska ha särskild utbildning.

Kraven är till för att skydda dig som passagerare och för att du ska kunna känna dig trygg ombord. Här kan du läsa om vad som gäller och hur du kan kontrollera att just din resa uppfyller kraven.

Om fartyget tar med fler än 12 passagerare räknas det som ett passagerarfartyg. Då ställs högre krav på till exempel viss utbildning och praktik, det vill säga krav på en viss behörighet. Högre krav ställs också på fartygets förmåga att klara av en skada och på brandskydd och livräddningsutrustning.

Kraven varierar också beroende på storleken på fartyget. Dessutom ser kraven olika ut beroende på hur många passagerare båten tar.

Krav på passagerarfartygscertifikat och egenkontrollintyg

Att ett fartyg har ett passagerarfartygscertifikat innebär att det är kontrollerat och godkänt av Transportstyrelsen. Certifikatet ska medföras ombord på fartyget.

Fartyg som kör i nationell trafik ska utöver passagerarfartygscertifikatet även ha ett egenkontrollintyg som genom självdeklaration visar att fartyget uppfyller kraven om sjösäkerhet. Egenkontrollintyget ska vara anslaget ombord på fartyget så att du som passagerare kan ta del av det.

I vår e-tjänst kan du kontrollera om ett specifikt fartyg i nationell trafik får användas till sjöfart.

Kontroll av fartyg  

Krav på utbildning (behörigheter)

Att en person har en behörighet innebär att hen har gått en viss utbildning, tagit examen och gjort sjöpraktik, det vill säga att hen har rätt kompetens för att framföra fartyget. Det finns åtta behörighetsnivåer och en mängd olika certifikat.

Behörigheterna utfärdas av Transportstyrelsen. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!