Importera

Du som importerar behöver kontrollera CE-märkning. För privatimportörer gäller andra krav.

Definition av importör

En importör är en fysisk eller juridisk person etablerad i EU och som släpper ut en produkt från ett tredjeland på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet. Som ett tredjeland räknas land utanför EU/EES. Att ta in en båt från ett EU-land (exempelvis Finland) räknas inte som import.

Privatimportörer

Privatimportören ska vara etablerad i något EU-land och i samband med icke-kommersiell verksamhet importera en produkt från ett tredjeland i syfte att ta den i bruk för egen del.

Privatimportörer

Importörens skyldigheter

Importörer har en skyldighet att säkerställa att tillverkaren uppfyllt sina skyldigheter rörande CE-märkning innan produkten släpps ut på marknaden.

Importörens skyldigheter

Kontrollera CE-märkning

Som importör är det viktigt att kontrollera CE-märkningen av båten. En CE-märkt båt ska ha en tillverkarskylt med CE-märket, ett identifikationsnummer (CIN) och en instruktionsbok.

Kontroll av CE-märkning

Import av icke CE-märkta fritidsbåtar

Båtar som saknar dokument eller märkning som styrker att de uppfyller krav för CE-märkning får inte importeras. Sådana båtar ska stoppas av Tullverket. Kravet på CE-märkning preskriberas inte utan kan komma att drivas rättsligt. Om båten redan sålts vidare kan det vara grund för hävning av köpet.

Båtar som bevisligen funnits inom EU/EES innan de berördes av krav på CE-märkning behöver inte CE-märkas om de återimporteras till ett EU/EES-land

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!