Sjöfart

Sökresultat

30 publikationer

Ban On The Discharge Of Sewage From All Recreational Craft

Artikelnummer TS201503. Utgiven 2015-03-11.


Charging of electric vehicles onboard Swedish Ropax vessels

Artikelnummer TSG 2018-3106. Utgiven 2018-07-11.


Containervägning

Uppföljning av nya regler om vägning av containrar.

Artikelnummer TSS 2017-711. Utgiven 2017-04-06.


Effekterna av strängare svavelkrav

En första delrapport över effekter på marknadens agerande, förändringar i transportmönster och överflyttningar mellan transportslag.

Artikelnummer -. Utgiven 2015-11-02.


Essential paddling tips for the canoeists

Artikelnummer TS201630. Utgiven 2016-11-01.


Giftfri båtbotten

Artikelnummer TS201616. Utgiven 2017-11-06.


Pris: 0,00 kr

Ledanknuten lotsdispens

Artikelnummer -. Utgiven 2012-06-01.


More stringent sulphur requirements in marine fuels

Artikelnummer -. Utgiven 2014-06-01.


Mottagning av avfall från fritidsbåtar

Artikelnummer -. Utgiven 2013-01-30.


Måla båtbotten

Artikelnummer TS201616. Utgiven 2016-02-26.


Pris: 0,00 kr
Till toppen