Säkerhetsinformation för sjöfarten (Safety Alert)

Säkerhetsinformation angående LRIT utrustning som inte fungerar korrekt!

Transportstyrelsen har fått följande information från den Europeiska sjösäkerhetsbyrån, EMSA.

Publicerades 2023-04-05

Sverige i fokus för allvarliga hot

Med anledning av händelseutvecklingen den senaste tiden vill vi gå ut med informationen att Transportstyrelsen följer utvecklingen och tar del av information inom ramen för arbetet i Samverkansrådet mot terrorism.

Publicerades 2023-02-13

Information om sjötransport av elcyklar, elsparkcyklar och liknande fordon

Elcyklar, elsparkcyklar och liknande fordon som medförs ombord av passagerare ska enligt gällande farligt godsregelverk betraktas som UN 3171 BATTERY POWERED VEHICLE.

Publicerades 2020-05-11

Produktvarning - Räddningsdräkt - RONGSHENG RSF-I

US Coast Guard har informerat EU Kommissionen om möjliga fel på en räddningsdräkts dragkedjor av typen RONGSHENG RSF-I. Räddningsdräkterna är typgodkända, certifierade och rattmärkta av det anmälda organet DNV-GL enligt följande:

Publicerades 2018-05-16

Produktvarning om felkonstruerade branddörrar

Transportstyrelsen har av tillverkaren via Kommissionen blivit informerade om att branddörrar från Företaget COSMO CO. LTD kan vara felkonstruerade.

Publicerades 2017-12-21