Säkerhetsinformation för sjöfarten (Safety Alert)

Meddelande till verksamhetsutövare med anledning av säkerhetsläget

Säkerhetspolisen har under en längre tid identifierat hur bilden av Sverige förändrats och hur kraftfulla reaktioner har riktats mot vårt land. Inom vissa delar av den muslimska världen har Sverige gått från att ses som ett tolerant land till islamfientligt. Det beror till stor del på den senaste tidens manifestationer där heliga skrifter har skändats. Från flera håll målas det upp en bild av att detta är något som sanktioneras från svenska staten.

Publicerades 2023-08-03

Säkerhetsinformation angående LRIT utrustning som inte fungerar korrekt!

Transportstyrelsen har fått följande information från den Europeiska sjösäkerhetsbyrån, EMSA.

Publicerades 2023-04-05

Sverige i fokus för allvarliga hot

Med anledning av händelseutvecklingen den senaste tiden vill vi gå ut med informationen att Transportstyrelsen följer utvecklingen och tar del av information inom ramen för arbetet i Samverkansrådet mot terrorism.

Publicerades 2023-02-13

Information om sjötransport av elcyklar, elsparkcyklar och liknande fordon

Elcyklar, elsparkcyklar och liknande fordon som medförs ombord av passagerare ska enligt gällande farligt godsregelverk betraktas som UN 3171 BATTERY POWERED VEHICLE.

Publicerades 2020-05-11

Produktvarning - Räddningsdräkt - RONGSHENG RSF-I

US Coast Guard har informerat EU Kommissionen om möjliga fel på en räddningsdräkts dragkedjor av typen RONGSHENG RSF-I. Räddningsdräkterna är typgodkända, certifierade och rattmärkta av det anmälda organet DNV-GL enligt följande:

Publicerades 2018-05-16