Säkerhetsläget och höjning av terrorhotnivån

Säkerhetspolisen har beslutat att höja terrorhotnivån från ett förhöjt till ett högt hot, från tre till fyra. Orsaken är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige och bedömningen är att hotet kommer att bestå under en längre tid.

Beslutet att höja terrorhotnivån beror inte på någon enskild händelse utan ska ses i ett strategiskt och långsiktigt perspektiv.

Om ett terrorattentat inträffar så finns det beredskap dygnet runt hos myndigheter för att kunna agera.

Vad gör Transportstyrelsen?

Transportstyrelsen ingår i Samverkansrådet mot terrorism och har en god insyn i säkerhetsläget. Vi har en löpande omvärldsbevakning och tar del av information om säkerhetsläget från andra myndigheter.

Transportstyrelsen har fått två regeringsuppdrag med koppling till säkerhetsläget:

Uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet mot terrorism för att stärka Sveriges säkerhet – Regeringen.se

Uppdrag att utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs och kollektivtrafikskyddet - Regeringen.se

Vad kan du själv göra?

Utgångspunkten är att vi fortsätter att leva våra liv som vanligt. Kom ihåg att syftet med terrorbrott eller hot om terrorbrott är att göra dig rädd och skada vårt land på ett allvarligt sätt. Se därför till att hålla dig uppdaterad och att vara källkritisk. Tänk på att inte sprida vidare budskap utan att vara säker på källan.

Vill du veta mer hänvisar vi till Krisinformation, Polisen och Säkerhetspolisen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!