Besiktning av fartyg

Beställning av besiktning ska skickas in till Transportstyrelsen minst 14 dagar före önskat besiktningstillfälle.

Beställ besiktning

Beställning av besiktning  

Beställning av besiktning får endast göras av fartygets befälhavare eller redare/ägare. Om beställningen görs av ombud (ex. varv) ska det finnas en fullmakt för ombudet. Fullmakten ska skickas till Transportstyrelsen.

När din beställning inkommit till Transportstyrelsen får du cirka 1 vecka före planerad besiktning, meddelande om vilken inspektör som kommer att utföra besiktningen.

Bottenbesiktning

Bottenbesiktning av fartyg genomförs normalt när fartyget är torrsatt. Inför besiktningen bör skrovet vara rengjort. Läs mer om regler för bottenbesiktning.

Besiktning av skrov, maskin och el

Besiktning av skrov, maskineri och elektriska installationer genomförs av klassificeringssällskapen eller Transportstyrelsen.

Vid godkänd besiktning utfärdar ett klassificeringssällskap ett klasscertifikat. Transportstyrelsens motsvarande aktivitet går under benämningen SE-besiktning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!