Certifikat för fartyg

Ett certifikat är ett bevis på att fartyget vid tillsyn befunnits uppfylla gällande krav. Certifikatet är ett viktigt dokument som ska finnas tillgängligt ombord och som ska kunna kontrolleras vid inspektioner, hamnstatskontroller, hamnanlöp m.m.

Transportstyrelsen utfärdar certifikat för svenska fartyg på nationell eller internationell resa. Genom avtal med fem internationellt stora klassificeringssällskap (American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, DNV-GL, Lloyd's Register och RINA) ges dessa rätten att inom vissa områden utfärda certifikat på uppdrag av Transportstyrelsen.

Fartygscertifikat

Fartcertifikat

Ett bevis om att ett fartyg vid tillsyn har befunnits sjövärdigt.

Passagerarfartygscertifikat

Ett bevis om att ett fartyg vid tillsyn har befunnits lämpligt att transportera passagerare och om det högst antal passagerare som fartyget får medföra.

Fribordscertifikat

Ett bevis om att ett fartygs fribord har fastställts efter tillsyn och att fribordsmärken har satts fast på fartygets sidor på ett riktigt och varaktigt sätt

Certifikat om godkänd säkerhetsorganisation

Ett bevis om att fartygets säkerhetsorganisation vid tillsyn har visat sig överensstämma med rederiets godkända säkerhetsorganisation.

Dokument om godkänd säkerhetsorganisation

Ett bevis om att rederiets säkerhetsorganisation har godkänts vid en rederikontroll.

Sjöarbetscertifikat

Ett bevis om fartyget vid tidpunkten för certifikatets utfärdande har uppfyllt gällande krav på arbets- och levnadsförhållanden.

Dessutom finns det ett antal specialiserade certifikat för olika fartygstyper och olika typer av utrustning.

Försäkringscertifikat för fartyg

Certifikatsguide

Med Transportstyrelsens e-tjänst Certifikatsguiden kan du få fram en lista över de certifikat som ska finnas ombord ett specifikt fartyg. I guiden finns endast de certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen eller en av Transportstyrelsen godkänd organisation (klassen).

Andra certifikat/dokument, som inte finns med i denna guide kan också vara obligatoriska ombord.

Besiktning

Beställning av besiktning ska skickas in till Transportstyrelsen minst 14 dagar före önskat besiktningstillfälle.

Läs mer om besiktning av fartyget.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!