Certifikat för fartyg

Ett certifikat är ett bevis på att fartyget vid tillsyn befunnits uppfylla gällande krav. Certifikat utfärdas för en bestämd tidsperiod ibland med krav på periodiska besiktningar. Certifikatet är ett viktigt dokument som alltid ska finnas tillgängligt ombord och som ska kunna kontrolleras vid inspektioner, hamnstatskontroller, hamnanlöp m.m.

Transportstyrelsen utfärdar certifikat för svenska fartyg på inrikes eller internationell resa. Genom avtal med fem internationellt stora klassificeringssällskap (American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, DNV-GL, Lloyd's Register och RINA) ges dessa rätten att inom vissa områden utfärda certifikat på uppdrag av Transportstyrelsen.

Fartyg undantagna från certifikat

Följande fartyg är i allmänhet undantagna från krav på certifikat och omfattas därför inte av Transportstyrelsens reguljära besiktningar:

  • Fritidsfartyg med bruttodräktighet mindre än 100
  • övriga fartyg som inte är passagerarfartyg och som har en bruttodräktighet under 20.

Transportstyrelsens certifikat för fartyg

Därutöver finns det ett antal mer eller mindre specialiserade certifikat för olika fartygstyper och olika typer av utrustning.

Certifikatsguide

Med Transportstyrelsens e-tjänst Certifikatsguiden kan du få fram en lista över de certifikat som ska finnas ombord ett specifikt fartyg. I guiden finns endast de certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen eller en av Transportstyrelsen godkänd organisation (klassen).

Andra certifikat/dokument, som inte finns med i denna guide kan också vara obligatoriska ombord.

Besiktning

Beställning av besiktning ska skickas in till Transportstyrelsen minst 14 dagar före önskat besiktningstillfälle.

Läs mer om besiktning av fartyget.

Påteckning/förnyande av certifikat

På sidan Påteckning/förnyande av certifikat finner du mallar och en lathund som du kan använda för att räkna ut när det är dags för en bottenbesiktning och mellanliggande kontroll.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.