Certifikat för fartyg

Ett certifikat är ett bevis på att fartyget vid tillsyn befunnits uppfylla gällande krav. Certifikatet är ett viktigt dokument som ska finnas tillgängligt ombord och som kan kontrolleras vid tillsyn.

Transportstyrelsen utfärdar certifikat för svenska fartyg på nationell eller internationell resa. Genom avtal med fem internationellt stora klassificeringssällskap (American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, DNV, Lloyd's Register och RINA) ges dessa rätten att inom vissa områden utfärda certifikat på uppdrag av Transportstyrelsen.

Med Transportstyrelsens e-tjänst Certifikatsguiden kan du få fram en lista över de certifikat som ska finnas ombord ett specifikt fartyg. I guiden finns endast de certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen eller en av Transportstyrelsen godkänd organisation (klassen).

Andra certifikat/dokument, som inte finns med i denna guide kan också vara obligatoriska ombord.

Beställ besiktning

Om giltighetstiden för fartygets certifikat har gått ut och behöver förnyas måste fartyget besiktas på nytt. En sådan besiktning utförs av Transportstyrelsen. Du beställer besiktning på vår webbplats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!