Sjömän

Här är sidan för dig som är eller vill bli sjöman. Här hittar du bland annat information om hur det går till att ansöka om en behörighet eller vilka krav som ställs för att få ett läkarintyg för sjöfolk.

Ändrade krav för att erhålla behörighet som maskinbefäl klass VIII

Från och med 1 maj 2015 kommer tjänstgöringskravet för att söka ut en behörighet som maskinbefäl klass VIII att sänkas till hälften av det tidigare kravet. Den nya kravbilden är:

Utöver en godkänd utbildning ska sökanden ha fullgjort:

  • minst 12 månaders maskintjänstgöring eller
  • minst 24 månaders tjänstgöring till sjöss på fartyg med minst 400 kW maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning.

Behörigheter och certifikat enligt STCW Manila

För att få fortsätta med din tjänstgöring efter 31 december 2016 ska dina behörigheter och certifikat m.m. vara utfärdade i enlighet med STCW Manila. Du kan enkelt ta reda på om de är det genom att kontrollera om de är utskrivna på ett blått papper. Äldre behörighetsbevis och certifikat är utskrivna på ett gult papper.

Läs mer om hur STCW Manila påverkar dig i din tjänstgöring och vad du behöver göra för att få de nya blå behörighetsbevisen och certifikaten.

Ytterligare information om obligatorisk ECDIS utbildning

På svenska fartyg med en godkänd ECDIS-utrustning är det ett krav att berörd personal utbildar sig för den utrustningen.

I februari 2014 kom ny information om hur utbildningen ska vara utformad. Läs information som riktar sig till befälhavare, övriga däcksbefäl (t.ex. sjökapten och fartygsbefäl klass II-VII), redare och utbildningsanordnare på sidan om obligatorisk ECDIS utbildning.

Mina sidor för sjömän – sjömanswebben

Nu är det möjligt att logga in på Mina sidor med e-legitimation. I och med detta behöver du som har mottagit lösenord inte längre använda det för att logga in. Du som inte har tillgång till lösenord kan logga in utan att ansöka om ett konto. Viktigt att tänka på då du loggar in med e-legitimation för första gången är att du måste ange en giltig e-postadress under fliken Ändra mina uppgifter.

På Mina sidor kan du bland annat hämta utdrag eller registrera ansökningar om behörigheter och certifikat och sjöfartsbok. Här kan du också se status på ditt ärende. Om du registrerar din e-postadress på Mina sidor kan du få en påminnelse när det är dags att förnya din behörighet.

Logga in på Mina sidor  

Avgifter och betalningssystem

Transportstyrelsens verksamhet som rör tillstånd, tillsyn och registerhållning finansieras med avgifter. Avgifterna ska motsvara den tid och de kostnader som myndigheten lägger ned. Huvudregeln är att avgiften betalas i förskott och då ska ett OCR-nummer, specifikt för varje ärende, anges.

Kontakta Transportstyrelsen

Vid frågor som rör ombordanställda, här finns kontaktuppgifter till Transportstyrelsen.