Nytt tillstånd Luftvärdighetsorganisation

Så här ansöker du om nytt tillstånd enligt EASA Del-CAMO eller nytt tillstånd för nationell luftvärdighetsorganisation (NLO) enligt TSFS 2018:37

Ansökan om Nytt tillstånd för CAMO ska innehålla

 1. Blankett EASA Form 2 samt bilaga
 2. CV (Form 4 kan användas) med relevant information för den tänkta funktionen.
 3. Organisationens kompetensbedömning (assessment) av nominerade personer signerad av AM. Guide kompetenskrav för ledningspersonal "NPCA/CAM/SM/CMM" kan användas för detta
 4. CAME (Obs börja med Utgåva 1, Rev 0)
 5. Pre-audit enligt CAMO.A.115(b)(1)
 6. Underhållsprogram (AMP)
 7. Registreringsuppgifter från Bolagsverket

Checklistor, CCL, för vad som ska ingå i manualen för CAME och AMP finns samlade på sidan Checklistor och manualexempel - fortsatt luftvärdighet. Där finns även andra mallar och checklistor som är bra att använda. 

Ansökan skickas via e-post: luftfart@transportstyrelsen.se
eller
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73  NORRKÖPING

Safety Manager (SM) och Compliance Monitoring Manager (CMM) i Del-CAMO

Visuell process nominerade person i Del-CAMO

Bakgrund

CAMO.A.305 anger att en organisation med tillstånd enligt Del-CAMO ska tillsätta befattningarna SM och CMM med kompetent personal.

Det framgår att SM och CMM ska kunna uppvisa relevanta kunskaper, relevant bakgrund och tillfredsställande erfarenhet av arbete för fortsatt luftvärdighet och visa praktiska kunskaper om förordning (EU) 1321/2014.

Detta utvecklas sedan i tillhörande AMC där den specifika kravbilden rörande dessa befattningshavare finns beskriven.

Kravbilden rörande SM/CMM i Del-CAMO skiljer sig från den som är applicerbar för flygbolagen (AOC) i Del-ORO. Bland annat finns ett krav om att dessa befattningshavare ska ha minst fem års relevant erfarenhet varav minst två år ska vara från en lämplig position inom flygindustrin, samt ha en "relevant engineering degree or aircraft maintenance technician qualification with additional education".

Kravet att inneha en sådan "engineering degree" kan ersättas av ytterligare 5 års relevant erfarenhet relaterad till underhåll och/eller luftvärdighet.

En tredje variant för SM/CMM är att under vissa förutsättningar att komplettera med ett specifikt träningsprogram som ska godkännas av Transportstyrelsen. Se tredje stycket i AMC1 CAMO.A.305(c) punkt (e).

För flygbolag som har SM och/eller CMM som inte uppfyller ovanstående krav finns två alternativ för att uppfylla kraven i Del-CAMO:

 1. Tillsätta en separat SM/CMM som är ansvarig inom Del-CAMO.
  Detta är möjligt enligt regelverket, men kan komma att motverka principen om att ledningssystem ska vara gemensamt för CAMO och AOC.
 2. Ansöka om ett alternativt sätt att uppfylla kraven (AltMoC).
  CAMO.A.120 anger att en organisation kan ansöka till respektive behörig myndighet om att använda sig av ett alternativt sätt att uppfylla kraven. Transportstyrelsen ser generellt positivt på en sådan lösning i de fall flygbolag vill använda sig av befintliga SM/CMM även inom CAMO.

Hur ansöker ni om AltMoc?

Er ansökan om att tillsätta respektive befattningshavare ska innehålla Form 2, CV och dokumentation av er "Management of Change".

Utöver detta skickar ni in en ansökan om alternativa sätt att uppfylla kraven. Någon särskild ansökningsblankett finns inte, utan ni formulerar i text vilket AMC ni avser att uppfylla på ett alternativt sätt. I det här fallet blir det punkt (e) i AMC1 CAMO.A.305(c).

Beskriv sammanfattat i ansökan på vilket alternativt sätt ni avser uppfylla grundkravet i huvudregeln CAMO.A.305(c).

"Kunna uppvisa relevanta kunskaper, relevant bakgrund och tillfredsställande erfarenhet av arbete för fortsatt luftvärdighet och visa praktiska kunskaper om förordning (EU) 1321/2014"

Bifoga följande till ansökan:

 • Gap-analys där det tydligt framgår vilka delar av det AMC ni inte uppfyller, samt hur ni omhändertar dessa skillnader.
 • Riskanalys där det tydligt framgår vilka kompenserande åtgärder ni vidtar för att säkerställa att säkerhetsnivån är likvärdig med om ni hade uppfyllt kraven i AMC.

  Gap-analys och riskanalys kan vara samma dokument givet att all information ingår.
 • Mer information om AtlMoC i CAMO 

Transportstyrelsen behandlar sedan ansökan om AltMoC parallellt och i samband med ansökan om att tillsätta personen som befattningshavare enligt Del-CAMO.

Ansökan om tillstånd för NLO ska innehålla

 1. Blankett EASA Form 2
 2. Blankett EASA Form 4
 3. Verksamhetshandbok (VHB)
 4. Underhållsprogram (AMP)
 5. Registreringsuppgifter (om det krävs personbevis för en enskild person så är utdrag om folkbokföringsuppgifter från skatteverket tillräckligt)

Checklistor, CCL, för vad som ska ingå i manualen för VHB och AMP finns samlade på sidan Checklistor och manualexempel - fortsatt luftvärdighet. När det inte finns checklistor for NLO tillgängliga så kan motsvarande checklistor för CAMO  användas (i relevanta delar). Där finns även andra mallar och checklistor som är bra att använda. 

Ansökan skickas via e-post: luftfart@transportstyrelsen.se eller

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73  NORRKÖPING