Ansök om tillstånd för svävande lyktor

Svävande lyktor (eller thailändska lyktor) är ett föremål med brinnande material som du i vissa fall behöver tillstånd från Transportstyrelsen för att släppa upp.

Du ska ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen när du planerar att släppa upp fler än 50 lyktor vid samma tillfälle. Om lyktan är 100 cm hög eller högre, krävs tillstånd oavsett antal.

Ansök om tillstånd senast 21 dagar före planerat uppsläpp. 
Ansökan är avgiftbelagd enligt Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter TSFS 2016:105, avgiften är för närvarande 4600 kr.

Ansökan

Följande information bör anges i ansökan om tillstånd för att släppa upp lyktor:

  • Namn och kontaktuppgifter till den sökande.
  • Faktureringsuppgifter.
  • Beskrivning av platsen för uppsläpp med tillhörande karta. Använd gärna Drönarkartan för att ta fram kartbild och en koordinat för uppsläppet. 
  • Datum och tid på dygnet för uppsläppet.
  • Antal lyktor som ska släppas upp och längd på lyktan inklusive hänganording eller liknande. 
  • Kontaktperson till den som är ansvarig på plats vid uppsläppet, om annan än den som söker för tillståndet.
  • Övriga uppgifter som kan vara relevanta. 

Följande information skickas i ett mejl till luftfart@transportstyrelsen.se, ange "Ansökan uppsläpp av lyktor" i ämnesraden. Kartbilden går bra att bifoga som en bilaga till mejlet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!