Militära flygövningar 2024

Här hittar du planerade militära övningar med påverkan på luftrummet. Detaljerad information publiceras i AIP Supplement (AIP SUP) några veckor innan respektive övning.

Vecka Övningens namn Övningens innehåll
10-11 NR24 Flyg- och arméövning i norra Sverige.
15 STEK24 Flygövning i västra Sverige.
17-19 SPRING STRIKE24 Arméövning i främst Östergötland och Småland på låg höjd.
23-25 BALTOPS24 Marinövning med inslag av flygstridskrafter i östra och sydöstra Östersjön samt Gotland.
35-37 ARCHIPELAGO ENDEVOUR24 Marinövning i Stockholms skärgård på låg höjd.
37-38 NOCO24 INSTÄLLD
49 SEAL24 Information kommer.

Mer information om flygövningar finns på Försvarsmaktens webbplats.

AIP SUP (Supplement) publiceras av Luftfartsverket på AROWeb. Drönarpiloter kan även använda sig av Luftfartsverkets tjänst Drönarkartan. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!