Militära flygövningar 2023

Här hittar du planerade militära övningar med påverkan på luftrummet. Detaljerad information publiceras i AIP Supplement.

Vecka Övningens namn Övningens innehåll
18-19 FMÖ23

Försvarsmaktsövning i sydöstra Sverige.

22-23 ACE23

Flygövning i norra Sverige.

23-24 BALTOPS23

En marinövning med inslag av flygstridskrafter i södra Östersjön.

33/34 ARTIC FIGHTER MEET23

Flygövning i norra Sverige.

37-38 NOCO23 

Marinövning i med inslag av flyg sydöstra Sverige.

37-38 TTP23

Flygövning i Norrland. INSTÄLLD

40  STEK23

Flygövning i västra Sverige.

36-37 HÖSTGLÖD23

Arméövning med flyginslag på Gotland.

41-42 TEX23 Transportflygövning främst i västra mellersta Sverige.
49 SEAL23 Flygövning i sydöstra Sverige.                                                  

Mer information om flygövningar finns på Försvarsmaktens webbplats

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!