Kontakt - Luftrum

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på sektionen för luftrum och flygplatser på Transportstyrelsen.

Vi ansvarar för regelutveckling, tillståndsprövning, tillsyn och analys inom luftrum, instrumentflygprocedurer, permanenta och tillfälliga luftrumsförändringar, avtal och rutiner för samverkan med Försvarsmakten, luftrumsplanering nivå 1 (ASM) samt drönarfrågor i luftrummet.

Om du har frågor till sektionen för luftrum och flygplatser kan du kontakta sakkunnig som du hittar i nedanstående tabell, eller skicka e-post till luftrumsinfo@transportstyrelsen.se

Funktion Kontaktperson, telefonnummer
Chef sektionen för luftrum och flygplatser

Jörgen Andersson jorgen.andersson@transportstyrelsen.se

010-495 36 97

 • Godkännade av
  • Restriktionsområden
  • Farliga områden
  • Geografiska UAS-zoner
  • U-space
 • Certifieirng av U-space-tjänsteleverantörer

Ärenden mejlas till:
luftfart@transportstyrelsen.se

Frågor mejlas till:
asm@transportstyrelsen.se

 

 • Godkännande av förändringar av luftrum och flygprocedurer
 • Godkännande av organisationer för utformning av luftrum
 • Godkännande av organisationer för utformning av flygprocedur
 • Godkännande av organisationer för flygvalidering
 • Godkännande av flygvalideringspiloter
 • SSR-koder
 • ATS-flygvägar

Ärenden mejlas till:
luftfart@transportstyrelsen.se

Frågor mejlas till:
luftrumsinfo@transportstyrelsen.se

0771-503 503

 • Militära restriktionsområden
 • Militär övningsplanering

Ärenden mejlas till:
luftfart@transportstyrelsen.se

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!