Kontakt - Luftrum

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på sektionen för luftrum och flygplatser på Transportstyrelsen.

Vi ansvarar för regelutveckling, tillståndsprövning, tillsyn och analys inom luftrum, instrumentflygprocedurer, permanenta och tillfälliga luftrumsförändringar, avtal och rutiner för samverkan med Försvarsmakten, luftrumsplanering nivå 1 (ASM) samt drönarfrågor i luftrummet.

Om du har frågor till sektionen för luftrum och flygplatser kan du kontakta sakkunnig som du hittar i nedanstående tabell, eller skicka e-post till luftrumsinfo@transportstyrelsen.se

FunktionKontaktperson, telefonnummer
Chef sektionen för luftrum och flygplatser

Jörgen Andersson jorgen.andersson@transportstyrelsen.se

010-495 36 97

 • Civila restriktionsområden
 • Luftrum

Helen Ingerdotter helen.ingerdotter@transportstyrelsen.se
010-495 31 98 

 • Godkännande av förändringar av luftrum och flygprocedurer
 • Godkännande av organisationer för utformning av luftrum
 • Godkännande av organisationer för utformning av flygprocedur
 • Godkännande av organisationer för flygvalidering
 • Godkännande av flygvalideringspiloter
 • SSR-koder
 • ATS-flygvägar

Ärenden mejlas till:
luftfart@transportstyrelsen.se

Frågor mejlas till:
luftrumsinfo@transportstyrelsen.se

0771-503 503

 • Militära restriktionsområden
 • Militär övningsplanering

Eva Tingwall
eva.tingwall@transportstyrelsen.se
010-495 37 76

Jan Borén
jan.boren@transportstyrelsen.se
010-495 50 83

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!