Flygvalidering

Här hittar du organisationer som är godkända av Transportstyrelsen att utföra flygvalidering av inflygningsprocedurer till svenska flygplatser.

Godkänd organisationKontakt

I dagsläget finns ingen svensk organisation
certifierad enligt (EU) 2017/373

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!