Utbildning vid en utländsk utbildningsorganisation

På den här sidan finns information om hur du som elev vid en utländsk utbildningsorganisation går tillväga för att skriva teoriproven för Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen erbjuder möjligheten för elever vid utländska EASA-flygskolor att genomföra teoriexaminationen för Transportstyrelsen.

Ansökan

Nedanstående blankett används för ansökan. Observera att blanketten först ska skickas in när din flygskola har utfärdat rekommendationer för dig. Till ansökan ska flygskolans certifikat och tillhörande bilaga med utbildningskurser bifogas. Transportstyrelsen kommer sedan verifiera uppgifterna med din flygskola.

Det kan bli aktuellt med flera ansökningar under utbildningens gång då rekommendationer ofta utfärdas i block i enlighet med flygskolans utbildning.

Application for theoretical examination for pilot students at a non-Swedish ATO

Prov till ATPL och CPL

Prov till ATPL och CPL kan enbart skrivas i lokalerna hos en flygskola som har tillstånd (utfärdat av Transportstyrelsen) att bedriva utbildning till dessa certifikat, eller vid annan av Transportstyrelsen godkänd lokal. Svenska flygskolor har ingen skyldighet att ta emot elever som studerar vid andra flygskolor. Vidare behöver dessa prov skrivas tillsammans med en provvakt som har ATPL- och CPL-behörighet.

För dig som genomför en utbildning till ATPL eller CPL bör du därför innan ansökan säkerställa att du har någonstans att skriva dina prov. Använd nedanstående länk för att komma till sammanställningen över provvakter.

Lista över gällande provvakter

Omprov

Vid omprov behöver en ny blankett skickas in. Blanketten skickas in när din flygskola har utfärdat en ny rekommendation för dig. Transportstyrelsen öppnar därefter upp de aktuella proven och skickar en bekräftelse via e-post.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!