Teoriprov för PPL och LAPL

Här kan du läsa mer om teoriprov för PPL (Private Pilot Licence) och LAPL (Light Aircraft Pilot Licence).

Provtider för PPL

Examinationen för PPL består av 9 delprov med 20 frågor på vardera. Provtiderna för respektive delprov är följande:

Delämnesprov Max provtid
Luftfartsrätt 45 min
Allmän luftfartygskunskap 35 min
Genomförande och planering av flygningar 95 min
Människans prestationsförmåga 30 min
Meteorologi 45 min
Navigering 65 min
Operativa förfaranden 30 min
Flygningens grundprinciper 45 min
Kommunikation 30 min

Bilagor till PPL-prov

Här hittar du bilagor för prestandaberäkningar som du kan ladda ned.

Bilagor PPL(A) på svenska - Civilair L1P

Vid teoretisk examination av PPL(A) är det tillåtet att ta med prestandabilagorna från Civilair L1P.

Civilair L1P - Prestandabilagor (pdf, 9.25 mb)

Bilagor PPL(A) på engelska

Nedladdingsfilen nedan innehåller bilagor tillåtna vid teoretisk examination av PPL(A) på engelska.

Prestandabilagor PPL(A) Eng (zip, 1.7 mb)

Bilagor PPL(H) - Robinson R22

Vid teoretisk examination av PPL(H) är det tillåtet att ta med prestandabilagorna nedan från Robinson R22. Dessa bilagor gäller för både examination på svenska och engelska.

Robinson R22 - Prestandabilagor (zip, 6.6 mb)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!