Ansöka om undantag teoriexamination

Här återfinns information för att ansöka om undantag från regelverket vid teoretisk examination.

Det finns möjlighet att ansöka om undantag enligt artikel 71 i grundförordningen(EU) 2018/1139.

Innan ni ansöker ber vi er beakta: Kortvarig sjukdom, tillfällig brist på lokal provvakt eller distansundervisning är inte skäl för att bli beviljad undantag från regelverket. 

Mer information om undantagsansökningar finns på Transportstyrelsens webbplats:
Undantag från regel, AMC, organisationens manual

På sidan ovan finns ett flödesschema kopplat till ansökningar om undantag och instruktioner för att ansöka. De gråskuggade rutorna i flödesschemat behöver besvaras. Som en hjälp finns nedanstående exempel på hur en ansökan bör utformas.

Observera att ansökningar om undantag som rör förlängning av examinationsperioden enbart kan genomföras i slutet av examinationsperioden. Vid ansökningstillfället bör det inte återstå mer än tre månader av examinationsperioden.

Ämne: Ansökan undantag teoretisk examinationsperiod

Exempel på text i e-postmeddelande: Jag (namn och personnummer) söker undantag från Del-FCL.025(b)(2).

Exempel på svar till fråga a) ”Jag har varit inlagd på sjukhus under de senaste 7 månaderna och har inte haft möjlighet att genomföra mina prov och verifikat är bifogat för hela perioden”    

Exempel på svar till fråga b) ”Som kompenserande åtgärder har min flygskola genomfört kompletterande utbildning och jag har skrivit om skolprov i redan godkända ämnen, skolprov och intyg om kompletterande utbildning är bifogat. Return to normal operations (RNO) ej applicerbart”.

Fråga c) hanteras av Transportstyrelsen vid teoretisk examination.

Exempel på svar till d) ”Jag anser att jag behöver en förlängning av examinationsperioden på två månader för att hinna slutföra min teoriexamination. Bifogat finns motivering till den föreslagna tidsperioden.”. 

Transportstyrelsen tar ut en avgift om 1700 kr per handläggningstimme för undantagsärenden, enligt Transportstyrelsens föreskrifter(2016:105) om avgifter. Avgiften utgår oavsett utfall. I ansökan behöver sökande godkänna avgiften för att Transportstyrelsen ska kunna hantera ärendet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!