Måldokument för PPL/LAPL

Transportstyrelsen har tagit fram ett måldokument som beskriver vilka kunskapskrav en LAPL- eller PPL-pilot måste uppfylla.

Transportstyrelsens måldokument ska ses som ett komplement till den syllabus som EASA publicerar i AMC1 FCL.210; FCL.215. De förtydligar vilka kunskapskrav som gäller för LAPL/PPL.

Transportstyrelsen kan varken införa striktare krav än, eller ge lättnader mot, den syllabus EASA publicerar. Vi kan endast förtydliga vilka krav som ställs under examinationen. 

Frågedistribution

I nedanstående frågedistributionsdokument framgår hur många frågor som kommer inom respektive delområde vid teoriexaminationer till LAPL/PPL.

Frågedistribution PPL

Gällande måldokument för PPL/LAPL (från 2023-01-09)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!