×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Undantag från regel, AltMoC, tillfälligt frångå organisationens manual

Här återfinns information för dig som vill ansöka om undantag från en regel, ansöka om AltMoC (Alternative Means of Compliance) eller ansöka om att tillfälligt frångå organisationens manual.

Undantag från regel

Undantag från en regel går alltid att söka via Artikel 71 i grundförordningen. Transportstyrelsen har förberett en mall för detta, se nedan. Varje ansökan kommer att granskas individuellt. Vid ansökningar om undantag utgår en avgift om
1700 kr/handläggningstimme, oavsett utfall. Ansökan ska skickas in av den sökande (person eller organisation) till luftfart@transportstyrelsen.se.

Grundförordningen(EU) 2018/1139

För att förenkla och klargöra vad Transportstyrelsen behöver för att handlägga ärendet har vi tagit fram ett flödesschema som speglar Artikel 71. Frågorna a, b, c och d ska vara besvarade enligt beskrivningen i de gråskuggade rutorna. Observera att samtliga villkor skall vara uppfyllda för att Transportstyrelsen ska kunna ta ställning till ansökan.

Flödesschema artikel 71(pdf)

För undantag som rör teoretisk examination läs mer på Ansöka om undantag för teoriexamination.

Alternativt sätt att uppfylla en regel

Om en person eller organisation inte kan/vill följa ett AMC (Acceptable means of compliance) så kan man ansöka om ett alternativt sätt att uppfylla en regel (Alternative means of compliance). Ansökan ska skickas till luftfart@transportstyrelsen.se och kommer att följa avgiftsföreskriften (1700 kr/handläggningstimme) oavsett utfall.

EASA -Acceptable Means of Compliance (AMC) and Alternative Means of Compliance (AltMoC)

Enstaka tillfälle att frångå organisationens manual(er)

Det finns möjlighet att vid enstaka tillfällen frångå organisationens manual. Det kräver ej något förhandsgodkännande men innebär att organisationen behöver omhänderta detta internt och hantera det som en avvikelse. Avvikelsen ska riskklassas, eventuella kompenserande åtgärder ska vidtas och uppföljning ska genomföras. Hantering av avvikelsen genomförs i enlighet med organisationens etablerade ledningssystem och kommer att granskas vid nästkommande verksamhetskontroll.

Avsteg från manualer är ej möjligt för ORA.ATO.105 – Application a) (1) tillhörande förordning(EU) 1178/2011.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!