Drönare

Flyger du obemannat luftfartyg, så kallat drönare? Då behöver du ha koll på vilka regler som finns och var det är ok att flyga. Här finns allt du behöver veta innan du ger dig ut för att flyga.

Har du fått en faktura gällande årlig registerhållningsavgift för drönaroperatörs-ID?

Om du har fått en faktura på den årliga registerhållningsavgiften betyder det att du varit registrerad som drönaroperatör den 1 januari 2024. Enligt transportstyrelsens föreskrifter om avgifter TSFS 2016:105, 10 kap., § 7 (s. 22) måste den som varit registrerad som drönaroperatör 1 januari betala den årliga registerhållningsavgiften. 

Om du vill avregistrera dig som drönaroperatör kan du göra det via vår e-tjänst Drönarsidan. Om du avregistrerar dig senast 31 december 2024 får du ingen registerhållningsavgift 2025.

Gå till Drönarsidan

Om du har dubbel- eller överbetalat den årliga registerhållningsavgiften för drönaroperatörs-ID under 2022 eller 2023 kommer du få en återbetalning på felinbetald summa via Swedbanks lön- och utbetalningssystem (SUS).

Insättningen kommer vara märkt med texten "Transportst".

Frågor om registerhållningsavgiften

Har du frågor om den årliga registerhållningsavgiften för drönaroperatörs-ID?

Ställ dina frågor till våra handläggare via vår chatt.
När chatten är öppen ser du en klickbar chatt-ikon på sidans högra kant.

Du når oss även på telefonnummer: 0771-779 779

Drönarkundtjänsten är öppen vardagar kl. 13.00-15.00

Registrera dig och ta drönarkort

Registrera dig som operatör och ta ditt drönarkort digitalt via vår Drönarsida.

Observera - när du loggar in anger du om du är privatperson eller firmatecknare för en organisation. Tjänsten "Ta drönarkort" är bara tillgänglig om du är inloggad som privatperson. Ett drönarkort är personligt och proven kan inte utföras av en organisation.

Provet som krävs för att ta ett drönarkort kostar 390 kronor för A1/A3 och ytterligare 390 kronor om du även vill ta A2. Att registrera sig som operatör i den öppna klassen kostar 145 kronor, plus 145 kronor årligen i registerhållningsavgift.

För den som använder mer avancerade drönare, ofta i en yrkesroll, gäller andra taxor. Det införs också andra typer av avgifter, till exempel för utbildare.

Mer information om avgifterna hittar du i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.

För dig som har enskild firma

För att kunna registrera dig som operatör för enskild firma behöver du vara inloggad som privatperson, dvs. inte som firmatecknare för organisation.

Var du får flyga med din drönare

När du flyger med din drönare behöver du ha koll på vilka regler som finns och var det är tillåtet att flyga. På Luftfartsverkets drönarkarta går det att se var restriktionsområdena finns.

Spridningstillstånd

Innan du sprider fotografier, videor och annat material som avbildar Sveriges landområden från luften behöver du ansöka om spridningstillstånd från Lantmäteriet. Syftet är att skydda information som är viktig för totalförsvaret.

Ansök om spridningstillstånd hos Lantmäteriet

Drönare som saknar C-klassning

Från och med den 1 januari 2024 kan drönare som saknar C-klassning men som redan har släppts ut på marknaden före 1 januari 2024 flyga

  • som A1 om de väger mindre än 250 g (enligt artikel 20a i EU 2019/947), eller
  • som A3 om de väger mindre än 25 kg (enligt artikel 20b i EU 2019/947).

Drönare som både saknar C-klassning och släpps ut på marknaden den 1 januari 2024 eller senare kan enbart att kunna fortsätta flyga antingen med tillstånd från Transportstyrelsen inom den specifika kategorin eller inom ramen för en modellflygklubb.

Har du en privatbyggd drönare?

Då skedde det inga ändringar från 1 januari 2024, samma regler som tidigare fortsätter att gälla

  • privatbyggda drönare som väger mindre än 250 gram och som inte flyger snabbare än 19 meter/sekund får flygas över utomstående personer som finns i området, men aldrig över folksamlingar,
  • privatbyggda drönare som väger mellan 250 gram och 25 kg eller som flyger snabbare än 19 meter/sekund kräver att fjärrpiloten har genomfört utbildning och har A3-drönarkort. De får flygas på ett säkert avstånd på minst 150 meter i sidled från bostads-, affärs, industri- eller rekreationsområden.

På den här sidan kan du se en översikt av de nya reglerna

Ta reda på vad som gäller

Via vår digitala guide kan du på ett enkelt sätt ta reda på dig vad som gäller för just dig och din drönare.

Varje flygning har en ansvarig operatör

Vid all flygning med drönare måste det finnas en ansvarig operatör, en så kallad drönaroperatör. Operatören ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt och att fjärrpiloten som utför flygningen har rätt kompetens. 

Operatören ska registrera sig hos Transportstyrelsen och kan vara antingen en person eller ett företag. Vid registrering tilldelas operatören ett specifikt operatörsnummer, ett så kallat operatörs-ID, och drönare som kräver operatörsregistrering ska alltid vara märkta och programmerade med operatörs-ID när detta är möjligt. En operatör kan ansvara för flera fjärrpiloter.

Mer information om registrering av operatör

Den som flyger drönaren är en fjärrpilot

Den som flyger drönaren är en så kallad fjärrpilot. Beroende på hur drönaren ska flygas och användas kommer den att delas in i en av följande tre kategorier:

I den öppna kategorin är risken som lägst, eftersom man inte får flyga utom synhåll, inte högre än 120 meter och inte heller på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom. Drönare får inte heller väga mer än 25 kg.

För ett obemannat luftfartyg som flygs inom ett avstånd på 50 meter i sidled från ett artificiellt hinder som är mer än 105 meter högt får den maximala höjden på flygningen höjas upp till 15 meter ovanför hindret, om den som ansvarar för hindret begär det.

Inom den öppna kategorin finns det tre underkategorier för olika typer av flygningar som kräver olika kompetenser: A1, A2 och A3.

  • A1, där flygningar i närheten av människor får förekomma i begränsad omfattning men är reserverade till C0- och C1-drönare.
  • A2, där flygningar måste ske minst 30 meter från människor och är begränsade till C0, C1 och C2- drönare. Avståndet kan minskas till 5 meter i låghastighetsläge och efter utvärdering av situationen.
  • A3, där flygningar ska utföras på ett säkert avstånd i sidled på minst 150 meter från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden och gäller samtliga klasser (C0-C4) av drönare.

Vad är ett rekreationsområde?

Det går inte att definiera exakt vad ett rekreationsområde (som nämns i UAS.OPEN.040) är, utan det är ett område som allmänheten har tillgång till för att utöva fritidsaktiviteter.

Dessa områden behöver inte vara fasta utan kan vara tidsberoende och/eller säsongsberoende utifrån hur många människor som vistas eller antas vistas där. En strand kan till exempel betraktas som rekreationsområde under vissa tider på sommaren men inte under andra perioder. Bedömningen behöver därför göras utifrån situationen, och där har operatören ett stort ansvar.

Alla flygningar som överskrider begränsningarna i den öppna kategorin innebär en större risk för utomstående, vilket kräver tillstånd och ska genomföras antingen i den specifika kategorin eller certifierade kategorin.

Mer information om kategori specifik

Flygningar med hög risk för utomstående kräver både certifiering och registrering av själva drönaren. Exempel på sådana flygningar är transporter av personer eller flygningar över folksamlingar. 

Flygningar i den certifierade kategorin kräver ett tillstånd från Transportstyrelsen.

Mer information om kategori certifierad

För att få flyga inom dessa kategorier kräver det att fjärrpiloten har ett giltigt behörighetsbevis. Beviset får man genom att utbilda sig och genomför ett teoriprov som motsvarar den kategori som flygningen avser.

Det finns dock undantag där flygningar inte kräver ett behörighetsbevis. Det kan till exempel vara när drönaren

  • är en leksak
  • väger under en specifik vikt.

Mer information om utbildning för fjärrpiloter

Tillstånd för drönare

För drönare under 25 kg krävs inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken utom över hinder, och inte över folksamlingar. Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film, eller från den lokala flygtrafikledningen vid närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.

För drönare över 25 kg, och/eller som man vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor måste man söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.

Mer information om tillstånd för drönare

Tillverkning och märkning av drönare

Drönare som får användas inom EU ska vara tillverkade enligt vissa specifikationer, och olika symboler visar skillnader i vikt och prestanda. Utöver CE-märkningen finns för närvarande följande certifieringsklasser: C0, C1, C2, C3, C4, C5 och C6.

Mer information om tillverkning och försäljning av drönare

Bra att tänka på innan du köper en drönare på nätet

Marknadskontrollrådet har tagit fram information om vad som är bra att tänka på innan du handlar varor på nätet. 

Information från Marknadskontrollrådet för dig som handlar på nätet.

Informationsfilm om vad du behöver tänka på när du flyger drönare

Den här informationsfilmen beskriver vad du behöver tänka på när du flyger drönare i den öppna kategorin. Filmen är framtagen av EASA (European Union Safety Agency).

Avgifter för drönare

Har du frågor om vilka avgifter som gäller inom området drönare?

Läs mer här

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!