Drönare

Flyger du obemannat luftfartyg, så kallat drönare? Då behöver du ha koll på vilka regler som finns och var det är ok att flyga. Här finns allt du behöver veta innan du ger dig ut för att flyga.

Har du fått en faktura gällande årlig registerhållningsavgift för drönaroperatörs-ID?

Om du har fått en faktura på den årliga registerhållningsavgiften betyder det att du varit registrerad som drönaroperatör den 1 januari 2024. Enligt transportstyrelsens föreskrifter om avgifter TSFS 2016:105, 10 kap., § 7 (s. 22) måste den som varit registrerad som drönaroperatör 1 januari betala den årliga registerhållningsavgiften. 

Om du vill avregistrera dig som drönaroperatör kan du göra det via vår e-tjänst Drönarsidan. Om du avregistrerar dig senast 31 december 2024 får du ingen registerhållningsavgift 2025.

Gå till Drönarsidan

Besök nya Drönarflygguiden

Har du en drönare eller funderar du på att skaffa en men är osäker på vad som gäller för att flyga den på ett korrekt och säkert sätt?
På Transportstyrelsens nya drönarflygguide finner du samlad information om avståndsregler och vad som gäller vid drönarflygning i Sverige!

Frågor om registerhållningsavgiften

Har du frågor om den årliga registerhållningsavgiften för drönaroperatörs-ID?

Ställ dina frågor till våra handläggare via vår chatt.
När chatten är öppen ser du en klickbar chatt-ikon på sidans högra kant.

Du når oss även på telefonnummer: 0771-779 779

Drönarkundtjänsten är öppen mån-tors kl. 13.00-15.00

Har du koll på vad som gäller?

Har du en drönare eller funderar du på att skaffa en men är osäker på vad som gäller för att flyga den på ett korrekt och säkert sätt?

Via vår interaktiva guide kan du på ett enkelt sätt ta reda på om du behöver operatörsregistrering eller drönarkort för att flyga just din drönare. Du kan även ta reda på om hur du tänkt flyga kräver tillstånd.

För mer information om avståndsregler och vad som gäller vid drönarflygning i Sverige, besök Drönarflygguiden.

Öppen kategori

En drönare som väger under 25kg kan flygas inom ramarna för den öppna kategorin. I den öppna kategorin gäller generellt:

  • Flyg inom synhåll
  • Följ gällande avståndsregler till icke-involverade personer beroende på drönarens C-klass
  • Max 120 meter över marken, kolla alltid Drönarkartan vad som gäller just där du befinner dig
  • Flyg aldrig över folksamlingar
  • Operatörsregistrering (alla som har en kamera, oavsett storlek eller C-klass)
  • Drönarkort (drönare som väger 250g eller mer)

Däremot kan tillstånd krävas från andra även inom öppen kategori. Exempelvis från den lokala flygtrafikledningen vid närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon. Skall du publicera/dela foto eller film som du tagit från en drönare krävs spridningstillstånd från Lantmäteriet.

Läs mer om avståndsreglerna och allt du behöver veta för att flyga inom öppen kategori på Transportstyrelsens drönarflygguide

Registrera operatörs-ID och ta drönarkort

Registrera ett operatörs-ID och ta ditt drönarkort digitalt via vår Drönarsida.

Observera - när du loggar in anger du om du är privatperson eller firmatecknare för en organisation. Tjänsten "Ta drönarkort" är bara tillgänglig om du är inloggad som privatperson. Ett drönarkort är personligt och proven kan inte utföras av en organisation.

Provet som krävs för att ta ett drönarkort kostar 390 kronor för A1/A3 och ytterligare 390 kronor om du även vill ta A2. Att registrera sig som operatör i den öppna klassen kostar 145 kronor, plus 145 kronor årligen i registerhållningsavgift.

För den som använder mer avancerade drönare, ofta i en yrkesroll, gäller andra taxor. Det införs också andra typer av avgifter, till exempel för utbildare.

Mer information om avgifterna hittar du i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.

För dig som har enskild firma

För att kunna registrera dig som operatör för enskild firma behöver du vara inloggad som privatperson, dvs. inte som firmatecknare för organisation.

Den som flyger drönaren är en fjärrpilot

Den som flyger drönaren är en så kallad fjärrpilot. Beroende på hur drönaren ska flygas och användas kommer den att delas in i en av följande tre kategorier:

I den öppna kategorin är risken som lägst, eftersom man inte får flyga utom synhåll, inte högre än 120 meter och inte heller på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom. Drönare får inte heller väga mer än 25 kg.

För ett obemannat luftfartyg som flygs inom ett avstånd på 50 meter i sidled från ett artificiellt hinder som är mer än 105 meter högt får den maximala höjden på flygningen höjas upp till 15 meter ovanför hindret, om den som ansvarar för hindret begär det.

Inom den öppna kategorin finns det tre underkategorier för olika typer av flygningar som kräver olika kompetenser: A1, A2 och A3.

För mer information om avståndsregler och flygning i öppen kategori, besök drönarflygguiden.

Alla flygningar som överskrider begränsningarna i den öppna kategorin innebär en större risk för utomstående, vilket kräver tillstånd och ska genomföras antingen i den specifika kategorin eller certifierade kategorin.

Mer information om kategori specifik

Flygningar med hög risk för utomstående kräver både certifiering och registrering av själva drönaren. Exempel på sådana flygningar är transporter av personer eller flygningar över folksamlingar. 

Flygningar i den certifierade kategorin kräver ett tillstånd från Transportstyrelsen.

Mer information om kategori certifierad

För att få flyga inom dessa kategorier kräver det att fjärrpiloten har ett giltigt behörighetsbevis. Beviset får man genom att utbilda sig och genomför ett teoriprov som motsvarar den kategori som flygningen avser.

Det finns dock undantag där flygningar inte kräver ett behörighetsbevis. Det kan till exempel vara när drönaren

  • är en leksak
  • väger under en specifik vikt.

Mer information om utbildning för fjärrpiloter

Varje flygning har en ansvarig operatör

Vid all flygning med drönare måste det finnas en ansvarig operatör, en så kallad drönaroperatör. Operatören ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt och att fjärrpiloten som utför flygningen har rätt kompetens. 

Operatören ska registrera sig hos Transportstyrelsen och kan vara antingen en person eller ett företag. Vid registrering tilldelas operatören ett specifikt operatörsnummer, ett så kallat operatörs-ID, och drönare som kräver operatörsregistrering ska alltid vara märkta och programmerade med operatörs-ID när detta är möjligt. En operatör kan ansvara för flera fjärrpiloter.

Mer information om registrering av operatör

Var du får flyga med din drönare

När du flyger med din drönare behöver du ha koll på vilka regler som finns och var det är tillåtet att flyga. Besök drönarflygguiden för att ta reda på mer.

Drönare som saknar C-klassning

Drönare som har släppts ut på marknaden före 1 januari 2024 och som saknar C-klassning kan endast flyga enligt

  • A1 om de väger mindre än 250 g, eller
  • A3 om de väger mindre än 25 kg.

Drönare som släpps ut på marknaden efter 1 januari 2024 och saknar C-klassning kan enbart fortsätta flyga antingen med tillstånd från Transportstyrelsen inom den specifika kategorin eller inom ramen för en modellflygklubb.

Drönare lättare än 250g

Underkategori A1 <250g
Vikt 0-250g
Avståndsregler

- Undvik flygning över ej involverade personer
- Förbjudet att flyga över folksamling
- Max 120m över marken

Kompetenskrav

- Läs användarmanualen

Operatörsregistrering - Operatörs-ID är ett krav om drönaren har en kamera eller annan sensor som kan inhämta/lagra personlig data
Drönarkort Nej

Drönare tyngre än 250g

Underkategori A3
Vikt 250g-25kg
Avståndsregler

- Minst 150m horisontellt från bostads-, industri- och rekreationsområden
- Minst 30m horisontellt från ej involverade personer
- 1:1 regeln
- Förbjudet att flyga över folksamling
- Max 120m över marken

Kompetenskrav

- Läs användarmanualen
- Drönarkort A1/A3

Operatörsregistrering Ja
Drönarkort A1/A3

Som privatperson eller registrerad firmatecknare i Bolagsverket kan du enkelt registrera operatörs-ID via Transportstyrelsens e-tjänst Drönarsidan.

Du kan även ta drönarkort via Drönarsidan.

Under 250 gram

Privatbyggda drönare som väger mindre än 250 gram och som inte flyger snabbare än 19 meter/sekund får flygas över utomstående personer som finns i området, men aldrig över folksamlingar.

Underkategori A1 <250g
Vikt 0-250g
Avståndsregler

- Undvik flygning över ej involverade personer
- Förbjudet att flyga över folksamling
- Max 120m över marken

Kompetenskrav

- Läs användarmanualen (när det är tillämpligt)

Operatörsregistrering - Operatörs-ID är ett krav om drönaren har en kamera eller annan sensor som kan inhämta/lagra personlig data
Drönarkort Nej

Från 250 gram

Privatbyggda drönare som väger mellan 250 gram och 25 kg eller som flyger snabbare än 19 meter/sekund kräver att fjärrpiloten har genomfört utbildning och har A3-drönarkort. De får flygas på ett säkert avstånd på minst 150 meter i sidled från bostads-, affärs, industri- eller rekreationsområden.

Underkategori A3
Vikt 250g-25kg
Avståndsregler

- Minst 150m horisontellt från bostads-, industri- och rekreationsområden
- Minst 30m horisontellt från ej involverade personer
- 1:1 regeln (se nedan)
- Förbjudet att flyga över folksamling
- Max 120m över marken

Kompetenskrav

- Läs användarmanualen (när det är tillämpligt)
- Drönarkort A1/A3

Operatörsregistrering Ja
Drönarkort A1/A3

Tillstånd för drönare

För drönare över 25 kg, och/eller som man vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor måste man söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.

Mer information om tillstånd för drönare

Tillverkning och märkning av drönare

Drönare som får användas inom EU ska vara tillverkade enligt vissa specifikationer, och olika symboler visar skillnader i vikt och prestanda. Utöver CE-märkningen finns för närvarande följande certifieringsklasser: C0, C1, C2, C3, C4, C5 och C6.

Mer information om tillverkning och försäljning av drönare

Spridningstillstånd

Foto över land

Om du har fotograferat eller filmat från luftfartyg som till exempel drönare, flygplan, helikopter eller luftballong och vill dela, publicera eller sälja dina bilder behöver du ansöka om spridningstillstånd. Kravet på tillstånd gäller för fotografier och liknande registreringar. Det kan vara flygfoton, videor, laserdata, höjddata med mera.

Läs mer om spridningstillstånd på Lantmäteriets hemsida

Foto som avbildar havsbotten

Innan du sprider undersökningar, fotografier och annat material som avbildar förhållanden på eller under havsbotten inom Sveriges territorium behöver du ansöka om spridningstillstånd från Sjöfartsverket. Syftet är att skydda information som är viktig för totalförsvaret.

Läs mer på Sjöfartsverkets hemsida

Bra att tänka på innan du köper en drönare på nätet

Marknadskontrollrådet har tagit fram information om vad som är bra att tänka på innan du handlar varor på nätet. 

Information från Marknadskontrollrådet för dig som handlar på nätet.

Informationsfilm om vad du behöver tänka på när du flyger drönare

Den här informationsfilmen beskriver vad du behöver tänka på när du flyger drönare i den öppna kategorin. Filmen är framtagen av EASA (European Union Safety Agency).

Avgifter för drönare

Har du frågor om vilka avgifter som gäller inom området drönare?

Läs mer om avgifter för drönare

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!