Reporting alleged inadequacies of port reception facilities

Den här blanketten är avsedd för redare, agenter och sjöbefäl som vill lämna klagomål på en mottagningsanordning i hamn. 

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.