Försäkran om antifoulingsystem

Den här blanketten används av befälhavare, kapten och redare som en försäkran om antifoulingsystem för fartyg med en längd a 24 mete eller däröver, men med en bruttodräktighet under 400.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.