Ansökan om certifikat - försäkring passagerare

TSS7674

Blanketten används av transportören för att ansöka om certifikat för försäkringsplikt.

Samtliga passagerarfartyg i internationell trafik samt passagerarfartyg i inrikes trafik ska vara försäkrade för dödsfall och skador på passagerare i samband med sjöolycka eller där resgods har försvunnit eller skadats.

För att visa att försäkringsplikten är uppfylld måste fartygen ha ett certifikat utfärdat av Transportstyrelsen.

Ansökan ska ha kommit Transportstyrelsen tillhanda senast 30 dagar före önskad giltighetsperiod för certifikatet.

 

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.